Uložte vizitku do svých kontaktů vyfocením QR kódu
Formát: MeCARD | vCard | Vcf


Mgr. Bc. František Vrňata, pověřen vedením oddělení, Odbor životního prostředí / Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností

tel.: 222 805 784, e-mail: frantisek.vrnata@praha8.cz
Na Košince 1 (Grabova vila), místnost: 214 (1. patro)