Revitalizace Rokytky je bojem proti tepelnému ostrovu a přehřívání Libně

Rokytka - revitalizace tokuMístostarosta MČ Praha 8 Petr Vilgus pokračuje v přípravách revitalizace toku říčky Rokytky v Libni, která přinese vznik příjemného místa k trávení volného času a relaxaci, ale má zároveň pomůže bojovat proti přehřívání čtvrti v letních měsících.

„Pražské malé vodní toky byly dlouho na okraji zájmu města. Přitom mají obrovský potenciál pro relaxaci občanů i pro boj proti přehřívání města v letních měsících. Rokytka v Praze 8 vede v pevném a rovném betonovém korytě, které vodu odvádí co nejrychleji do Vltavy. Voda se zde prakticky nestíhá odpařovat. Celý libeňský úsek říčky je obehnaný vysokým plotem,“ zoufá si místostarosta Petr Vilgus.

Studie, která byla zadána v roce 2017 a zabývá se 1,344 km toku říčky Rokytky, na opravu tohoto vodního toku vznikla na základě Vilgusovy iniciativy jako součást projektu Palmovka 2030, byla opakovaně projednána s libeňskou veřejností, se správcem toku i jeho vlastníkem – Magistrátem hl. m. Prahy. Revitalizovat by se měla část toku v městské zástavbě od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr se zvláštním zřetelem na úsek kolem Elsnicova náměstí. 

„Řeka je jedním z nejpřirozenějších nástrojů, které v boji proti přehřívání Libně můžeme využít. Principem je zpomalení toku a vytvoření tůní pomocí kamenů, dále obnovení meandrů, které jsou na pohled příjemnější a pro město prospěšnější. Revitalizaci doplní výsadba stromů, odstranění zábradlí okolo říčky, vytvoření sedacích schodů nebo brodů přes vodu,“ popisuje místostarosta Vilgus. Opatření nebudou mít vliv na průtočnost řeky v období povodní.

Součástí studie je analýza majetkoprávních, geologických a hydrogeologických poměrů. „Revitalizovaný tok Rokytky počítá s odstraněním betonového koryta, výsadbou stromů a úpravami zeleně, diverzifikací koryta a jeho rozšířením, kde to bude možné. Získáme příjemné místo k trávení volného času i snížení teploty v jejím bezprostředním okolí. To je naprosto zásadní,“ uvádí Vilgus.

Na Elsnicové náměstí bude ještě letos zbouráno umělé betonové překrytí Rokytky, bude obnoven mostek v ulici Zenklova a odkrytý tok bude zpřístupněný. Zastupitelstvo Prahy 8 také schválilo na posledním zasedání návrh na požadavek do Metropolitního plánu, aby v budoucnu došlo ke zrušení silnice mezi dnešním náměstím, zámečkem a Thomayerovými sady, a tudíž převedení silniční dopravy před Palác Svět.

V tuto chvíli hydrologové připravují předprojektovou dokumentaci. „Investorem projektu bude Magistrát hlavního města Prahy, který si rovněž uvědomuje potřebu řešit přehřívání města v letních měsících,“ informuje Vilgus. Studie a další materiály jsou zveřejněny na webu MČ Praha 8 zde.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 10.08.2018