Slovo starosty

Slovo starosty, říjen 2020Milí spoluobčané,
přichází podzim a já jsem na tomto místě už rozhodně nechtěl znovu psát o pandemii koronaviru. Bohužel s návratem z dovolených a celospolečenským poklesem ostražitosti ve spojení s možná až příliš velkým uvolněním vládních opatření nás postihuje druhá vlna. Proto vás všechny prosím o opatrnost, ochranu sebe i ostatních, i když něco není vyloženě nařízeno vládou. Určitě se vyplatí postupovat podle tří R – roušky, rozestupy a dezinfekce rukou.
 
Chápu, že jsme už všichni unavení a otrávení, v médiích se tomuto tématu prakticky nelze vyhnout, navíc se nás novinové titulky snaží
denně děsit. Nezbývá nám nic jiného, než se obrnit trpělivostí, chovat se zodpovědně a vytrvat. Boj s pandemií bude ještě obtížný.

V tomto čísle Osmičky bych vás rád upozornil na rozhovor s paní ředitelkou Zimermanovou, která vede organizaci LORM – Společnost
pro hluchoslepé. Péče o takto postižené spoluobčany má můj hluboký obdiv. Tento rozhovor určitě stojí za přečtení a zároveň se domnívám,
že si společnost LORM zaslouží vaši pod­poru. V článku se zároveň dozvíte, jak se k hluchoslepým chovat, jak jim pomo­ci na ulici či co je nejvíc trápí.

Hodně sil a trpělivosti vám přeje

Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8
Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 18.09.2020