Slovo starosty

Slovo starosty - květen 2023Vážení a milí spoluobčané,

začíná květen, který snad již přinese o něco hezčí počasí než to, které jsme zažívali doposud. Zároveň si v něm připomeneme 78. výročí osvobození od nacistické okupace a zvláště my v Praze 8 Den národního vzdoru, tedy 27. květen, kdy českoslovenští parašutisté ve spolupráci s domácím odbojem uskutečnili úspěšný útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V kalendáři tento den nalezneme již jako Významný den České republiky. Na tento okamžik naší historie můžeme být opravdu právem hrdí.

Co mne však v poslední době opravdu naštvalo, je přístup státu a České pošty k restrukturalizaci tohoto státního podniku. Jak již jistě víte, v naší městské části se mají rušit čtyři pobočky. O tomto chystaném tahu nebyla Česká pošta nejen schopna včas informovat samosprávu, ale ani na přímý dotaz v březnu dokonce nedokázala žádné informace poskytnout.

O celé podobě rušení poboček se tak vedení měst a obcí dozvědělo strohým sdělením 31. března ráno. Bez jakékoliv předchozí diskuse, direktivně, od stolu. Proto i starostové větších městských částí jednomyslně odmítli rušení poboček a vyzvali k přehodnocení záměru. A není co se divit – například u sousedů v Praze 3 končí pět ze šesti poboček.

Dubnové jednání, kterého jsme se dožadovali, bylo kvůli postoji zástupců pošty vlastně k ničemu kromě „vysvětlení“, že je to dáno tragickou finanční situací pošty. Návrhy a argumenty vedení městské části byly odmítnuty s tím, že počet rušených poboček je již schválený a nezměnitelný. Ze strany pošty bylo nakonec řečeno, že jde o její zodpovědnost a nutné manažerské rozhodnutí.

Je třeba podotknout, že k nynějšímu tristnímu ekonomickému stavu státní podnik směřoval již pět let. A stát či management s tím nadělal málo. Nicméně je třeba zároveň jasně říci, že způsob, jakým se problém řeší, je naprosto macešský k obcím i jejich občanům. Za vrchol arogance pak považuji, že zeštíhlení se podle informací z médií nebude týkat manažerských pozic v České poště.

Abychom však tento úvodník nekončili ponuře. Jsem velmi rád, že se mnoha osmičkovým sportovním spolkům či hudebním tělesům dařilo a daří. Jak si přečtete v tomto čísle, sportovní klub Joudrs odstartoval sezónu, ve které bude opět hostit významnou softbalovou událost – letní mistrovství Evropy juniorek. Děti z pěveckého sboru Osmikvítek pak získaly zlato a stříbro na celostátním festivalu. Všem, kteří se na činnosti klubů, spolků, sborů a souborů podílejí, bych chtěl z celého srdce poděkovat. Je to opravdu velmi záslužná práce.

Krásný květen přeje


Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 19.04.2023