Slovo starosty

1 2 
 • Slovo starosty

  19.01.2022
  Vážení a milí spoluobčané, rozjezd nového roku 2022 máme za sebou. Bude rokem mnohých výročí, slavíme totiž sto let od připojení Karlína, Bohnic, Kobylis, Střížkova a Troji k takzvané Velké Praze. Připomeneme si ho i během Karlínského masopustu, který se má konat koncem února, a já věřím, že nám jej tentokrát už koronavirus nezkazí. Loni mi právě masopust hodně chyběl.
 • Slovo starosty

  19.12.2021
  Vážení a milí spoluobčané, máme tu nový rok a já pevně věřím, že ten už bude opravdu lepší než poslední dva, které máme za sebou. Z celého srdce to přeji nám všem. Adventní období v závěru roku mi přineslo několik radostných chvil. A to především úspěch charitativního projektu Srdce osmičky, který již podruhé zorganizovala paní místostarostka Vladimíra Ludková.
 • Slovo starosty

  18.11.2021
  Vážení a milí spoluobčané, nastává prosinec, adventní čas, kdy bychom se měli na chvilku zastavit a zamyslet nad svým životem, nad hodnotami, které v životě preferujeme. Zda to, co nám přišlo v každodenním shonu důležité, není nakonec vlastně tak trochu zbytné. V době, kdy nás opět trápí růst pandemie, kdy všichni doufáme, že už ji konečně překonáme, je to, myslím, dvojnásob důležité.
 • Slovo starosty

  21.10.2021
  Vážení a milí spoluobčané, rád bych v úvodu vyjádřil svou radost, že volební účast v naší městské části dosáhla téměř 68 procent. Je vidět, že nám v Praze 8 není lhostejná budoucnost naší republiky, že se voleb aktivně účastníme a máme zájem ovlivnit, co se u nás bude dít. Bylo by opravdu hezké, kdyby takový zájem panoval i ve volbách komunálních, které mají rozhodující vliv na to, jak se bude žít přímo v Praze i u nás na „osmičce“. Věřím, že i za rok na přelomu září a října se účast bude pohybovat ve vyšších číslech, než tomu bylo doposud.
 • Slovo starosty

  23.09.2021
  Vážení a milí spoluobčané, letošní začátek října bude ve znamení těch nejdůležitějších voleb – voleb do poslanecké sněmovny. Nehodí se, abych na tomto místě plédoval za jakou­koliv volební stranu. Musím se přiznat, že jsem v poslední době z vrcholné politiky v rozpacích. Vytratila se z ní rozumná a věcná diskuse, místo ní jsme svědky vzájemného napadání a nálepkování, označování za nepřítele a nedivím se, že je z ní velká část lidí znechucena.
 • Slovo starosty

  23.08.2021
  Vážení a milí spoluobčané, prázdniny a dovolené pomalu končí, my všichni se opět vracíme do všedních pracovních dnů, děti do škol a zvlášť v začátcích po návratu k pracovním a školním povinnostem nás většinou čeká něco nemilého stresu. Inu, nenechme si vzít dobrou náladu načerpanou v létě a přenesme si ji i do začátku září.
 • Slovo starosty

  20.06.2021
  Vážení a milí spoluobčané, začalo nám léto, které snad konečně po studeném jaru přinese oteplení. A to nejen to způsobené sluníčkem, ale také společenské, které nám po zklidnění pandemie dovolí normálně žít. I proto jsem se po tom, co na mne přišla řada, nechal konečně očkovat. Dovolím si očkování doporučit zvláště mladším, protože si už opravdu nikdo nepřejeme nové vzedmutí viru.
 • Slovo starosty

  20.05.2021
  Vážení a milí spoluobčané, v květnu se konečně začala uvolňovat proticovidová opatření, více dětí zamířilo do školy či na hřiště, konečně se můžeme důstojně najíst na předzahrádkách restaurací a snad už se konečně pomalu vrátíme k normálnímu životu, který nám koronavirus tak nemilosrdně hatil.
 • Slovo starosty

  22.04.2021
  Vážení a milí spoluobčané, přicházejí májové dny, které po nejstudenějším dubnu od roku 1941 snad již přinesou tolik očekávané oteplení, a to nejen ve smyslu počasí. Radost mi udělaly děti, které se konečně vrátily alespoň zčásti do školních lavic, přestože jim bylo vládou nařízeno testování, navíc ne příliš vhodnými antigenními testy.
 • Slovo starosty

  21.03.2021
  Vážení a milí spoluobčané, nastávající začátek jara stále prožíváme v situaci smutné a bolestné, ale nezbývá nám, než věřit v obrat k lepšímu. Nesmíme dopustit, abychom rezignovali, složili ruce do klína a řekli si, že nic nemá cenu. Přes všechno chaotické počínání vlády, přes veškerou depresi, která se na nás valí z médií, my všichni ten obrovský koronavirový balvan odvalíme a budeme zase žít.
 • Slovo starosty

  02.03.2021
  Vážení a milí spoluobčané, i když se stále potýkáme s otravnou pandemií a máme toho jako občané všichni dost, jsou i radostnější věci na světě. Jednou z nich je situace okolo Koupaliště Stírka, kam každou sezónu zavítají tisíce z nás. A ani já nejsem výjimkou. Snaha zachovat jej, aby stále sloužilo ke koupání a odpočinku obyvatel Prahy 8, začala již v roce 2014, kdy zastupitelstvo schválilo záměr získat areál do vlastnictví „osmičky“.
 • Slovo starosty

  21.01.2021
  Vážení a milí spoluobčané, tento úvodník nemohu zahájit jinak, než že mne začátek očkovací operace v naší zemi těžce zklamal. Nejenže je málo vakcín, ale absentuje systém, celá akce zatím probíhá chaoticky. Praha 8 zřídila několik linek, na kterých naše dámy obětavě pomáhají seniorům s registrací k očkování, sami máme už více než týden připravené očkovací místo v Gerontocentru, ale v době psaní tohoto článku (19.1. pozn. aut.) nemáme to potřebné razítko.
 • Slovo starosty

  21.12.2020
  Milí spoluobčané, končí hodně smutný rok 2020, který úplně změnil a rozboural naše životní návyky, ekonomickou jistotu, přinesl strach o zdraví a živobytí. To všechno je příčinou oprávněné frustrace a společenského napětí. Musíme však i v takové době jít dál. Nečekají nás lehké měsíce a roky se budeme ekonomicky vzpamatovávat. S vakcínou proti koronaviru by se nám však mělo ulevovat.
 • Slovo starosty

  19.11.2020
  Milí spoluobčané, přichází prosinec, advent, Vánoce, letos bohužel smutnější než jindy. Přesto všechno ale zkusme vidět, že se posouváme blíž a blíž k vítězství nad zákeřným virem. Vím, jak je to boj těžký, kolik lidí přichází o své živobytí, děti o možnost být se svými kamarády ve škole s plnohodnotným vzděláváním, jiní prožívají těžkou zdravotní zkoušku svého organismu. Přesto všechno mějme víru, že všechno překonáme.
 • Slovo starosty

  22.10.2020
  Milí spoluobčané, bohužel nelze nezaregistrovat, že nás koronavirus sevřel mnohem hůř, než jsme asi všichni čekali. Ve chvíli psaní tohoto úvodníku máme zavedena již velmi přísná opatření a já bych si vás dovolil poprosit o to, abyste je skutečně dodržovali. Jde o hodně a není to opravdu žádná legrace.
 • Slovo starosty

  18.09.2020
  Milí spoluobčané, přichází podzim a já jsem na tomto místě už rozhodně nechtěl znovu psát o pandemii koronaviru. Bohužel s návratem z dovolených a celospolečenským poklesem ostražitosti ve spojení s možná až příliš velkým uvolněním vládních opatření nás postihuje druhá vlna. Proto vás všechny prosím o opatrnost, ochranu sebe i ostatních, i když něco není vyloženě nařízeno vládou. Určitě se vyplatí postupovat podle tří R – roušky, rozestupy a dezinfekce rukou.
 • Slovo starosty

  20.08.2020
  Milí spoluobčané, po prázdninách se vracejí naše děti do škol a školek, bohužel v situaci přetrvávající epidemie. A od září jsou zpět i povinné roušky, které už nejen já vnímám spíše jako přítěž. Mohu jen doufat, že toto opatření vlády nebude mít příliš dlouhého trvání, protože dobře vnímám, že nám všem dochází trpělivost.
 • Slovo starosty

  18.06.2020
  Milí spoluobčané, prázdniny a dovolené jsou tu, třebaže letos budou možná v omezenějším režimu. I tak je třeba dobít baterky a užít si je. Snad nám všem umožní si po několikaměsíčním martyriu se zákeřnou epidemií oddechnout.
 • Slovo starosty

  25.05.2020
  Milí a stateční spoluobčané, naše městská část má konečně rozpočet, který v polovině května schválilo zastupi­telstvo. Pokračujeme v trendu šetření a snižování výdajů. Letos budeme hospodařit s méně než polovinou oproti roku 2018, kdy rozpočet skončil s výdaji téměř 1,8 mi­liardy korun a spolykal jedny z posledních finančních rezerv. Již loni jsme museli ostře „šlápnout na brzdu“ a škrtat pod úroveň jedné miliardy. V tom musíme pokra­čovat i letos.
 • Slovo starosty

  27.04.2020
  Milí a spoluobčané, v normálních časech bychom dnes vítali měsíc lásky, připravovali se na květnové jubileum osvobození od německého nacismu a výročí úspěšného útoku našich hrdinů na kata českého národa Reinharda Heydricha. To vše si letos nejspíše připomeneme bez větších shromáždění, každý sám za sebe, v soukromí, či svou vlastní návštěvou vzpomínkových míst.
12