Svoz bioodpadu

Co je bioodpad
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
  • Mezi bioodpad patří
    Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

  • Mezi bioodpad nepatří
    Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

Od roku 2022 je služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitostí (plátce poplatku), kteří mají k nemovitosti přes Prohlášení plátce poplatku hlášenou nádobu na směsný komunální odpad, bezplatná. Pokud plátce poplatku má k objektu nádobu na bioodpad objednanou z přechozích let, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek za nádobu na bioodpad.

Vlastník objektu – plátce poplatku může požádat o novou nádobu na stránce https://bioodpad.praha.eu/, nebo může požádat o změnu standardně e-mailem přes zákaznická centra příslušné svozové společnosti nebo je navštívit osobně.

Bezplatnost nádoby na bioodpad není bezmezná. V případě, že bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Do nádoby nepatří žádné typy sáčku! Nepatří tam ani biologicky rozložitelné sáčky jako je papír nebo biologicky (takzvaně) rozložitelný plast. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba i odebrána. Bližší informace jsou součástí Provozních pravidel, které jsou zveřejněny v prvním kroku žádosti viz: https://bio.praha.eu/formular/.

Odkaz na leták: https://portalzp.praha.eu/file/3259535/bioodpad_samolepka_letak_200x200_A.PDF


Termíny přistavení kontejnerů – květen 2022
UPOZORŇUJEMEuvedená místa přistavení kontejnerů jsou pouze orientační.
Skutečné umístění přistavení kontejneru se může na základě aktuální situace v dané ulici/lokalitě lišit až o několik desítek metrů. Termín přistavení velkoobjemových kontejnerů se může z provozních důvodu měnit, proto je nutno sledovat aktualizace termínů na této stránce.


Datum Čas Místo Území
03.05.2022 14.00–18.00 K Mlýnu x Chorušická Čimice
07.05.2022 13.00–16.00 Nad Popelářkou x Nad Strání Troja
10.05.2022 13.00–17.00 K Haltýři x Velká Skála Troja
13.05.2022 15.00–18.00 Na Přesypu x Pod Přesypem Troja
18.05.2022 13.00–17.00 Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy
20.05.2022 15.00–18.00 V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice
22.05.2022 13.00–16.00 Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň
24.05.2022 14.00–18.00 Kubišova x S.K. Neumanna Libeň
27.05.2022 13.00–17.00 Pernerova x Sovova Karlín
28.05.2022 9.00–13.00 Modřínová x Javorová Kobylisy
Termíny přistavení kontejnerů – červen 2022
UPOZORŇUJEMEuvedená místa přistavení kontejnerů jsou pouze orientační.
Skutečné umístění přistavení kontejneru se může na základě aktuální situace v dané ulici/lokalitě lišit až o několik desítek metrů. Termín přistavení velkoobjemových kontejnerů se může z provozních důvodu měnit, proto je nutno sledovat aktualizace termínů na této stránce.


Datum Čas Místo Území
01.06.2022 13.00–17.00 U Pekařky Libeň
03.06.2022 15.00–18.00 Na Hájku x Nad Kotlaskou IV Libeň
03.06.2022 13.00–17.00 Přívorská x Hanzlíkova Čimice
04.06.2022 8.00–12.00 Pod Vlachovkou x S.K. Neumanna Libeň
06.06.2022 15.00–19.00 Přemyšlenská x Služská Kobylisy
07.06.2022 15.00–19.00 Fořtova x Do Údolí Čimice
07.06.2022 14.00–18.00 V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice
09.06.2022 13.00–17.00 Havlínova x Klíčanská Kobylisy
10.06.2022 15.00–18.00 Kandertova západní konec Libeň
11.06.2022 8.00–12.00 Na Pecích x Chaberská Kobylisy
13.06.2022 14.00–18.00 K Mlýnu x Chorušická Čimice
14.06.2022 15.00–19.00 Do Údolí x Libeňská Čimice
15.06.2022 13.00–17.00 U Drahaně Bohnice
17.06.2022 13.00–17.00 Turská x K Větrolamu Čimice
17.06.2022 14.00–18.00 Na Přesypu x Pod Přesypem Troja
18.06.2022 9.00–12.00 Petra Betruče x U Pískovny Kobylisy
20.06.2022 14.00–18.00 Na Dílcích Libeň
21.06.2022 15.00–19.00 Nad Popelářkou x Nad strání Troja
22.06.2022 14.00–18.00 Gabčíkova Libeň
23.06.2022 15.00–19.00 Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice
24.06.2022 15.00–18.00 K Haltýři x Velká Skála Troja
25.06.2022 8.00–12.00 Kubišova x S.K. Neumanna Libeň
27.06.2022 15.00–18.00 Přádova x Nad Hercovkou Libeň
28.06.2022 13.00–17.00 Na Okrouhlíku x Na Stírce Libeň
30.06.2022 15.00–18.00 Na Pěšinách x Na Stírce Kobylisy


Aktualizováno: 05.05.2022