Transparentní účet Fondu rozvoje městské části Praha 8

Městská část Praha 8 zřídila transparentní účet s názvem Fond rozvoje městské části Praha 8 za účelem financování udržitelného rozvoje území městské části a v souladu s pravidly pro tvorbu a použití prostředků fondu rozvoje.

V současné době probíhá množství jednání s investory, tedy budoucími přispěvateli do Fondu rozvoje městské části Praha 8, proto se městská část rozhodla pro vytvoření samostatného transparentního účtu, který je zásadní pro tvorbu smluv, případně memorand. Zároveň tím v duchu otevřenosti městská část předchází jakýmkoliv pochybnostem o transparentním nakládání s vloženými prostředky.

Transparentní účet č. 8863142/0800 Fond rozvoje městské části Praha 8 najdete na
https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-0008863142/Mestska-cast-Praha-8
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 23.12.2020