MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0063/6.ZMČ/2007

ze dne 19. prosince 2007,


k návrhu finanční spoluúčasti Městské části Praha 8 na případné realizaci projektu „Rekonstrukce školních sportovišť“, který podávají některé základní školy, zřízené Městskou částí Praha 8, v rámci grantu vyhlášeného Hlavním městem Praha na rok 2008


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

s doporučením finančního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 24. září 2007 a komise Rady Městské části Praha 8 pro výchovu a vzdělávání ze dne 18. září 2007

a se souhlasem Rady Městské části Praha 8 vyjádřeným jejím usnesením č. 576/23.RMČ/2007 ze dne 3. října 2007,

 

I.          s c h v a l u j e

-----------------

finanční spoluúčast Městské části Praha 8 na případné realizaci projektu „Rekonstrukce školních sportovišť“, který podávají Základní škola Molákova, Praha 8, Za Invalidovnou 3,  Základní škola, Praha 8, Glowackého 6, Základní škola, Praha 8, Burešova 14, a Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11, v rámci grantu vyhlášeného Hlavním městem Praha na rok 2008,  a to konkrétně:

 

a)      400 000,- Kč jako spoluúčast pro Základní školu Molákova, Praha 8, Za Invalidovnou 3, se sídlem na adrese Za Invalidovnou 3/čp. 579, 186 00 Praha 86 – Karlín,

b)      944 000,- Kč jako spoluúčast pro Základní školu, Praha 8, Glowackého 6, se sídlem na adrese Glowackého 6/čp. 555, 181 00 Praha 81 – Trója,


c)      1 199 400,- Kč jako spoluúčast pro Základní školu, Praha 8, Burešova 14, se sídlem na adrese Burešova 14/čp. 1130, 182 00 Praha 82 – Kobylisy,

d)      374 600,- Kč jako spoluúčast pro Základní školu, Praha 8, Hovorčovická 11, se sídlem na adrese Hovorčovická 11/čp. 1281, 182 00 Praha 82 – Kobylisy.

 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

- - -

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček