Veřejné fórum 2015–2018 (archiv)

Debatní fórum nabízející příležitost občanům sdělit náměty a problémy z různých oblastí života v městské části. Diskuse probíhá u tematických kulatých stolů a umožňuje každému vyjádřit svůj názor na kvalitu života v Praze 8 a navrhnout, co by se mělo zlepšit. Fórum je unikátní v tom, že se zabývá celkovým rozvojem městské část. Prioritní výstupy z fóra jsou podkladem pro veřejnou anketu a sociologický průzkum.