Žádost o informaci, jaký je současný stav odstraňování staveb (povolení k odstranění stavby) v areálu Pražských vodáren na adrese Davídkova 1945/23A, 180 00 Praha 8. U kterých staveb a na kterých pozemcích bylo požádáno a vydáno příslušné povolení k odstranění stavby.

Odpověď: Na stavby kotelny a budovy elektroúdržby v areálu Pražské vodohospodářské společnosti a.s., které jsou umístěny na pozemcích parc.č. 1269/4 a 1269/5, k.ú. Libeň,  Praha 8, bylo na základě žádosti ze dne 23.6.2009 vydáno rozhodnutí o odstranění výše uvedených staveb dne 5.10.2009. Toto rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.

(2.11.2009, řešil odbor výstavby)