Žádost o poskytnutí informace

  1. V jakém regionálním tisku byly zveřejněny informace k projektu Centra Palmovka/Nová Palmovka v rámci veřejné zakázky „Prezentace plnění projektu Nová Palmovka“ – žádám o název tiskoviny, vydavatele, čísla a strany kde byly informace zveřejněny
  2. V jakém regionálním vysílání byly zveřejněny informace k projektu Centra Palmovka/Nová Palmovka v rámci veřejné zakázky „Prezentace plnění projektu Nová Palmovka“ – žádám o název vysílání (kanálu, vysílací stanice), provozovatele, data vysílání a konkrétního pořadu kde byly informace zveřejněny
  3. Zda a jakým způsobem provedla Městská část Praha 8 vlastní kontrolu neadresné distribuce letáků v rámci veřejné zakázky „Prezentace plnění projektu Nová Palmovka“, pokud ano, žádám o sdělení výsledku
  4. Na základě čeho byla uhrazena částka za pronájem kamery a připojení na internet v rámci „Prezentace plnění projektu Nová Palmovka“ za měsíc září 2014, když veřejně dostupné video sestříhané ze záběrů této kamery odkazuje na časový úsek od 31. 2014 do 8.9.2014

Odpověď:

K bodu 1) žádosti
Informace o projektu Centra Palmovka byly zveřejněny v Pražském deníku dne 12.09.2014 na straně č. 3. Vydavatelem Pražského deníku je VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. 2

K bodu 2) žádosti
Jednalo se o Praha TV (http://www.prahatv.eu/). Vysílání probíhalo dne 26.09.2014 od 16.56 hod.

K bodu 3) žádosti
MČ Praha 8 vlastní kontrolu distribuce nerealizovala.

K bodu 4)
Částka byla uhrazena na základě uzavřené „Smlouvy o zabezpečení veřejné zakázky s názvem „Prezentace plnění projektu Nová Palmovka“ ze dne 18.06.2014, která Vám byla dne 10.07.2014 (adresátem převzato dne 14.07.2014) zaslána v kopii pod č. j. MCP8 094939/2014.
Časosběrné video z webové kamery je ke shlédnutí na webu www.vseopalmovce.cz v sekci videogalerie.

(11.11.2014, řešil odbor kultury)
Zveřejněno: 26.11.2014