Žádost o poskytnutí informace: a) Zda společnost Skanska nebo jiná společnost podala žádost o vydání stavebního...

Žádost o poskytnutí informace:

a)  Zda společnost Skanska nebo jiná společnost podala žádost o vydání stavebního povolení k výstavbě projektu „Sympatie II, umístěného mezi ulicemi Pod vodárenskou věží a Davídkova,Praha 8 – Libeň.

b)  Pokud bylo požádáno o vydání stavebního povolení, v jaké fázi se toto (stavební) řízení nachází. Kdy lze očekávat rozhodnutí.

Odpověď:

Odbor výstavby Úřadu Městské části Praha 8 informuje, že společnost Skanska ani jiná společnost ke dni 19. října 2007 žádnou žádost o vydání stavebního povolení k výstavbě projektu „Sympatie II“, umístěného mezi ulicemi Pod Vodárenskou věží a Davídkova, Praha 8 – Libeň, nepodala.

(25.10.2007, řešil odbor výstavby)