Žádost o poskytnutí informace, týkající se pronájmu části pozemků (pozemek parc.č. 630/1 v k.ú. Čimice a další)

Odpověď: Žadateli byla informace poskytnuta.

(25.10.2010, řešil majetkový odbor)