Žádost poskytnutí informace týkající se pronájmu štítové stěny domu čp. 535 na pozemku parc.č. 3488 na k.ú. Libeň, na adrese Sokolovská 147, Praha 8.

Odpověď: Žadateli byla informace poskytnuta.

(25.10.2010, řešil majetkový odbor)