Zákaz vysazování dřevin bez povolení vlastníka pozemku

Na území městské části Praha 8 se můžete občas setkat s množstvím vysazených dřevin občany. Často se jedná o nekvalitní výpěstky ze soukromé zahrádky, dřeviny dovezené z volné přírody nebo jiné nevhodné dřeviny do městské zeleně.

Jsme velmi rádi, že obyvatelům není jejich životní prostor lhostejný, nicméně je třeba si uvědomit několik základních faktů:
  • K výsadbě dřeviny na ploše patřící jinému vlastníku je třeba mít jeho souhlas a povolení příslušného OŽP MČ
  • Nově vysazené dřeviny jsou majetkem vlastníka pozemku a vlastník může kdykoliv s dřevinou naložit dle svého uvážení.
  • Úřad MČ vede evidenci nových výsadeb. Občany vysazené dřeviny nejsou v evidenci a není jim v případě potřeby poskytována náležitá péče (zálivka, odborné řezy apod.)
  • Dřeviny jsou často vysazovány na plochách, kde vedou inženýrské sítě. K vysazení dřeviny je třeba mít povolení správce inženýrských sítí.
  • V rámci výsadby nebývá často dodržena správná technologie a dřevinám se poté nedaří.
  • Některé výpěstky překážejí při seči, zvláště jejich nevhodně řešené plůtky a opěrné tyče.
  • Mladé a malé rostliny také velmi trpí poškozením psí močí a posypovými solemi. Proto je důležité zvolit správný druh, vhodnou velikost dřeviny a umístění, aby v městské zeleni prosperoval.
Správci zeleně pracují s mapovými podklady, ve kterých nové výsadby obyvatel nejsou zahrnuty. Většina území MČ Praha 8 má vypracované studie na revitalizaci zeleně právě na základě těchto mapových podkladů. V nich s načerno vysazovanými dřevinami není do budoucna počítáno.

Odbor OŽP může takto vysazené dřeviny z výše uvedených důvodů nechat odstranit, proto vyzýváme občany MČ Praha 8, aby výsadby nerealizovali bez písemného povolení.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

 
Vysázené dřeviny ve Frýdlanstké uliciMohlo by vás také zajímat  Zveřejněno: 08.10.2018