Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

Adresa: Hovorčovická 11 / čp. 1281, 182 00  Praha 8 - Kobylisy
Ředitel: Mgr. Tomáš Táborský, tel.: 732 758 448, e-mail: reditel@zshovorcovicka.cz
Statutární zástupkyně: Mgr. Šárka Ješinová, tel.: 602 568 787, e-mail: sarka.jesinova@zshovorcovicka.cz
Zástupkyně ředitele:Mgr. Irena Wasilewská, tel.: 602 553 556, e-mail: irena.wasilewska@zshovorcovicka.cz  
Hospodářka školy: Jana Knížová, tel.: 728 515 737, e-mail: hospodarka@zshovorcovicka.cz
ID schránka: 75f25pb 
Školní družina – ved. vych.: Lenka Járková
Výchovný poradce: Mgr. Vítězslav Hálek
Školní metodik prevence: Mgr. Lucie North
Školní psycholog:Mgr. Markéta Opletalová
Ekonomka: Ing. Eva Otavová, tel.: 728 515 721, e-mail: ekonom@zshovorcovicka.cz
Vedoucí školní jídelny: Maja Řebíčková, tel.: 732 719 543, e-mail: jidelna@zshovorcovicka.cz
Webová prezentace: www.zshovorcovicka.cz


Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit


Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Základní škola“. Cílem jsou kvalitní znalosti, zdravý životní styl, důsledná prevence rizikového chování a široká nabídka zájmových kroužků pro individuální výběr žáků. Od školního roku 2005/2006 má základní škola třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal. Od školního roku 2014/2015 otevřena i třída se zaměřením na tenis a volejbal. Specializace je od 6. ročníku.

Od školního roku 2012/2013 jsou otevřeny přípravné třídy určené předškolním dětem.

Od roku 2003 je při škole registrován Českým svazem moderní gymnastiky oddíl moderní gymnastiky ZŠ Hovorčovická. Možnost zapojení pro dívky od prvního ročníku.

Úspěchy:

 • Chování většiny žáků je bezproblémové, odpovídá i kvalitě rodičovské péče a stálé výchovné práci pedagogů.
 • Výuka jazyků od 3. ročníku AJ povinně s velmi dobrými výsledky v soutěžích, od 7. ročníku povinně další cizí jazyk (NJ nebo RJ).
 • Péče o děti se specifickými poruchami učení.
 • Odborné učebny, počítačová pracovna a multimediální pracovna, moderní žákovská knihovna, hudebna.
 • Školní družina má 6 oddělení, která jsou moderně vybavena.
 • Škola má keramickou pec.
 • Bohatá škála kroužků.
 • Rodiče žáků zastupuje školní rada, která po celý rok organizuje pro děti celoškolní sportovní a kulturní akce.
 • Ozdravné pobyty v zahraničí.
 • Akademie, charitativní akce, vystupování na veřejnosti.
 • Objednávání jídel ve školní jídelně je možné i internetem - na výběr je ze 3 jídel.

 Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 13.08.2019