Zveme na Veřejné fórum 2016

logo MA21Veřejné fórum 2016 pořádá MČ Praha 8 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR ve středu 25. 5. 2016 od 18 do 20 hodin v Kulturním domě Ládví

Program:
 • informace o řešení nejčastějších podnětů občanů (sběr podnětů na podzim roku 2015 v rámci přípravy Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8)
 • práce u jednotlivých kulatých stolů a podávání podnětů / problémů pro zkvalitnění života s určením dvou největších
 • prezentace výstupů zástupci jednotlivých stolů

 • hlasování s určením pořadí největších podnětů / problémů sdělených přítomnými občany

 • překvapení na závěr

 • sdělení dalšího postupu v řešení problémů / podnětů občanů


Názvy kulatých stolů:

 1. Školství, volný čas, sport, cestovní ruch
 2. Životní prostředí
 3. Doprava, parkování, stav komunikací
 4. Sociální oblast, bezpečnost, zdraví obyvatel
 5. Rozvoj městské části, bydlení, podnikání, investice
 6. Občan a úřad, informovanost, služby občanům
 7. Stůl mladých a jejich názory (zjištění podnětů od mladší generace)

Na veřejném fóru budou přítomni zástupci některých odborů ÚMČ Praha 8, starosta MČ Praha 8 Roman Petrus, místostarostové Petr Vilgus a Alena Borhyová nebo radní Dana Blahunková.

Můžete přijít i s malými dětmi, postarají se o ně kvalifikované pracovnice z příspěvkové organizace Osmička pro rodinu.
Nezávazně se můžete přihlásit prostřednictvím externího google formuláře ZDE pro urychlení přístupu do sálu.


Verejne forum 2016
Zveřejněno: 11.05.2016 – Anna Patočková   |   Aktualizováno: 12.05.2016