Rekonstrukce dolní části Thomayerových sadů

Thomayerovy sady - dětské hřiště
V současné době probíhá první etapa rekonstrukce dolní části Thomayerových sadů. Po jejím dokončení vznikne pěkné piknikové místo s dětským hřištěm. V příjemném prostředí tak budou moci lidé všech věkových kategorií trávit volné chvíle. 

Slavnostní otevření louky proběhne až po dokončení všech nezbytných prací. Zejména těch, které závisí na klimatických podmínkách jako uchycení trávy na dětském hřišti a velké louce.

Již byla instalována většina herních prvků, proběhla instalace mobiliáře, uvnitř dětského hřiště byly provedeny terénní modelace a navezen písek, dále byla dokončena pochozí kamenná dlažba a dřevěné molo při okraji hřiště. Byly vysázeny nové stromy a některá místa byla nově oseta.

Nyní probíhají dokončovací práce na novém prameništi, zprovoznění WC a kultivace louky včetně svahů (chemické odplevelení, zrytí, terénní úpravy, osetí). V závislosti na vegetačním období a počasí je nezbytné vyčkat, až tráva vzejde a prokoření. 

Louka s hřištěm vytvoří atraktivní přírodní prostor s promenádními pěšinami a klidné místo pro odpočinek v jinak rušném prostoru kolem komunikace U Českých loděnic.

Thomayerovy sady - nová mlatová cesta
 Thomayerovy sady - dětské hřiště

Jak zanedlouho bude louka vypadat? Snad stejně idylicky jako na původní vizualizaci k revitalizaci níže.


Revitalizace – Thomayerovy sady, louka
Zveřejněno: 03.06.2015 – Anna Patočková