Informace

Úřední deska

Informace z úřadu

1 2 3 4 
 • Stav podaných žádostí o občanské průkazy a cestovní pasy

  01.08.2013
  Informace o vyhotovených dokladech – přehled o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního pasu se strojově čitelnými údaji.
 • Informace o poplatcích za sdílené ubytování v Praze

  05.02.2019
  Informace ke sdílenému ubytování v Praze a z toho vyplývající povinnost k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
 • Listopadový Family Day pro zaměstnance úřadu měl velký úspěch

  06.12.2018
  Tým projektu Osmička – úřad vstřícný rodině pod záštitou tajemníka úřadu uspořádal v sobotu 3. listopadu 2018 Family Day. Na akci se podílela také příspěvková organizace osmé městské části Osmička pro rodinu.
 • Úřad MČ Praha 8 prošel genderovým auditem – zavádět bude flexibilní úvazky

  03.09.2018
  Úřad osmé městské části prošel genderovým auditem v rámci projektu Osmička – Úřad vstřícný rodině. Ačkoli má Úřad v oblasti genderové rovnosti mezery, atmosféra na Úřadu je velmi dobrá. Zaměstnanci a zaměstnankyně sami navrhli opatření ke zlepšení sladění pracovního a rodinného života.
 • Agendu řidičských průkazů řeší v Praze výhradně Magistrát hl. m. Prahy

  18.07.2018
  Od začátku července 2018 byl zaveden nový systém vydávání řidičských průkazů, který umožní žádat o vydání, případně o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Praze tuto agendu zajišťuje výhradně Magistrát hl. m. Prahy a nikoliv jednotlivé městské části.
 • Informace k novým občanským průkazům s kontaktním čipem

  04.07.2018
  Od 1. července 2018 jsou občanům ČR plošně vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.
 • Novinky v oblasti občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018

  12.06.2018
  1. červenec 2018 přinese celou řadu změn na úseku vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. Nově se budou vydávat jen občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s novým kontaktním elektronickým čipem, bude možno požádat o vydání občanského průkazu i cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin a mění se též i výše vybíraných správních poplatků.
 • Jak je to s cestovními doklady pro děti?

  30.05.2017
  Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Úřední deska

1 2 3 4 5  >