Informace

Úřední deska

Informace z úřadu

1 2 3 4 5 
 • Bezplatný právní poradenský servis

  04.08.2020
  Právní servis je poskytován v místnosti č. 2 na Libeňském zámku (Zenklova 1/35, Praha 8). Poradenství poskytuje JUDr. Jitka Kocianová. Sjednání termínu schůzky je možné na telefonním čísle 723 761 089 nebo emailem kociankajitka@seznam.cz.
 • Projekt Osmička – úřad vstřícný rodině je úspěšně u konce

  29.07.2020
  V srpnu dovrší konce tříletý projekt Osmička – úřad vstřícný rodině realizovaný Úřadem městské části Praha 8. Jeho aktivity směřovaly k podpoře rovných příležitostí a slaďování soukromého a pracovního života uvnitř úřadu.
 • Na Úřadu městské části Praha 8 mohou zaměstnanci a zaměstnankyně nově využívat pružnou pracovní dobu a sdílené pracovní místo

  17.04.2020
  Jedním z hlavních cílů projektu Osmička – úřad vstřícný rodině, který již od roku 2017 podporuje rovnost mužů a žen zaměstnaných na Úřadu městské části Praha 8, bylo zavedení nových flexibilních forem práce. Flexibilní formy práce jsou významným benefitem jak pro řadu stávajících zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří díky jejich využívání mohou lépe organizovat svůj čas a slaďovat svůj osobní a pracovní život, tak pro nově nastupující zaměstnance a zaměstnankyně.
 • Na Úřadu městské části Praha 8 se vyrovnal počet žen a mužů na pozici vedoucí odboru

  15.08.2019
  V rámci aktivit projektu Osmička – úřad vstřícný rodině, provádíme genderové mapování úřadu. Mapujeme jednak celkový počet zaměstnaných na úřadu, dále pak zastoupení žen a mužů na jednotlivých odborech a odděleních, a také organizační strukturu úřadu. Také průběžně mapujeme pohyb zaměstnanců a zaměstnankyň – nástupy, odchody, přechody na jiné pozice, odchody a příchody z mateřské nebo rodičovské dovolené.
 • Stav podaných žádostí o občanské průkazy a cestovní pasy

  01.08.2013
  Informace o vyhotovených dokladech – přehled o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního pasu se strojově čitelnými údaji.
 • Listopadový Family Day pro zaměstnance úřadu měl velký úspěch

  06.12.2018
  Tým projektu Osmička – úřad vstřícný rodině pod záštitou tajemníka úřadu uspořádal v sobotu 3. listopadu 2018 Family Day. Na akci se podílela také příspěvková organizace osmé městské části Osmička pro rodinu.
 • Úřad MČ Praha 8 prošel genderovým auditem – zavádět bude flexibilní úvazky

  03.09.2018
  Úřad osmé městské části prošel genderovým auditem v rámci projektu Osmička – Úřad vstřícný rodině. Ačkoli má Úřad v oblasti genderové rovnosti mezery, atmosféra na Úřadu je velmi dobrá. Zaměstnanci a zaměstnankyně sami navrhli opatření ke zlepšení sladění pracovního a rodinného života.
 • Agendu řidičských průkazů řeší v Praze výhradně Magistrát hl. m. Prahy

  18.07.2018
  Od začátku července 2018 byl zaveden nový systém vydávání řidičských průkazů, který umožní žádat o vydání, případně o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Praze tuto agendu zajišťuje výhradně Magistrát hl. m. Prahy a nikoliv jednotlivé městské části.

Úřední deska

1 2 3 4 5  >