Informace

Úřední deska

Informace z úřadu

1 2 3 4 5 
 • Úřad městské části Praha 8 bude 29. října uzavřen

  18.10.2021
  Z provozních důvodů bude Úřad městské části Praha 8 dne 29. října 2021 uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • Občanské průkazy – změny od 2. srpna 2021

  30.07.2021
  Od 2. srpna letošního roku budou nově vydané občanské průkazy obsahovat dva biometrické údaje, podobu obličeje a otisky prstů. Ty se budou pořizovat u občanů od 12 let. Hlavním důvodem je vyšší zabezpečení dokladů, aby nemohlo docházet k záměně identity, kdy na osobní doklad vystupuje jiná osoba.
 • Aktuální stav mimořádných opatření platných od 31. 5. 2021

  31.05.2021
  Aktuální stav opatření ohledně onemocnění Covid-19 týkajících se fungování městské části Praha 8 a jí zřízených příspěvkových organizací. Od 31. května 2021 nabyla účinnosti nová opatření Ministerstva zdravotnictví tvořící přílohu Usnesení vlády č. 485 ze dne 24. 5. 2021.
 • Ještě jste se nesečetli? Máte čas už jen do 11. května!

  07.05.2021
  Připomínáme, že 11. května končí povinné Sčítání 2021. Děkujeme všem, kteří jste se už sečetli online nebo odevzdali listinný formulář. Pokud jste tak ještě neučinili, musíte to stihnout do 11. května!
 • Bezplatný právní poradenský servis

  04.08.2020
  Právní servis je poskytován v místnosti č. 2 na Libeňském zámku (Zenklova 1/35, Praha 8). Poradenství poskytuje JUDr. Jitka Kocianová. Sjednání termínu schůzky je možné na telefonním čísle 723 761 089 nebo emailem kociankajitka@seznam.cz.
 • Projekt Osmička – úřad vstřícný rodině je úspěšně u konce

  29.07.2020
  V srpnu dovrší konce tříletý projekt Osmička – úřad vstřícný rodině realizovaný Úřadem městské části Praha 8. Jeho aktivity směřovaly k podpoře rovných příležitostí a slaďování soukromého a pracovního života uvnitř úřadu.
 • Na Úřadu městské části Praha 8 mohou zaměstnanci a zaměstnankyně nově využívat pružnou pracovní dobu a sdílené pracovní místo

  17.04.2020
  Jedním z hlavních cílů projektu Osmička – úřad vstřícný rodině, který již od roku 2017 podporuje rovnost mužů a žen zaměstnaných na Úřadu městské části Praha 8, bylo zavedení nových flexibilních forem práce. Flexibilní formy práce jsou významným benefitem jak pro řadu stávajících zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří díky jejich využívání mohou lépe organizovat svůj čas a slaďovat svůj osobní a pracovní život, tak pro nově nastupující zaměstnance a zaměstnankyně.
 • Na Úřadu městské části Praha 8 se vyrovnal počet žen a mužů na pozici vedoucí odboru

  15.08.2019
  V rámci aktivit projektu Osmička – úřad vstřícný rodině, provádíme genderové mapování úřadu. Mapujeme jednak celkový počet zaměstnaných na úřadu, dále pak zastoupení žen a mužů na jednotlivých odborech a odděleních, a také organizační strukturu úřadu. Také průběžně mapujeme pohyb zaměstnanců a zaměstnankyň – nástupy, odchody, přechody na jiné pozice, odchody a příchody z mateřské nebo rodičovské dovolené.

Úřední deska

1 2 3 4 5  >