Ceník reprografických prací

Ceník reprografických prací prováděných za úplatu Úřadem městské části Praha 8 dle nařízení tajemníka ÚMČ Prahy 8 č. 5/2013.
Možnost tisku z vlastních USB flash a CD.
Platnost ceníku včetně DPH 21 % od 01.09.2013.


Formát Cena s DPH 21 % jednostranně Cena s DPH 21 % oboustranně
A0 *) 53 Kč *) 79 Kč *)
A1 *) 19 Kč *) 34 Kč *)
A2 *) 12 Kč *) 21 Kč *)
A3 5 Kč 8 Kč
A4 3 Kč 5 Kč
A5 3 Kč 5 Kč


*) Pozn.: Poskytuje pouze oddělení správy dokumentů a ochrany informací ze svých materiálů.