Informace z úřadu

1 2 
 • Uzavření oddělení správy poplatků dne 29.11.2022

  21.11.2022
  Z provozních důvodů bude oddělení správy poplatků v úterý 29. listopadu 2022 uzavřeno. Děkujeme za pochopení.
 • Uzavření výdejny parkovacích oprávnění pro Prahu 8

  01.09.2022
  Upozorňujeme, že dne 23. 9. 2022 (pátek) bude z provozních důvodů uzavřena naše výdejna parkovacích oprávnění pro Prahu 8.
 • Úřad městské části Praha 8 bude 29. října uzavřen

  18.10.2021
  Z provozních důvodů bude Úřad městské části Praha 8 dne 29. října 2021 uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • Občanské průkazy – změny od 2. srpna 2021

  30.07.2021
  Od 2. srpna letošního roku budou nově vydané občanské průkazy obsahovat dva biometrické údaje, podobu obličeje a otisky prstů. Ty se budou pořizovat u občanů od 12 let. Hlavním důvodem je vyšší zabezpečení dokladů, aby nemohlo docházet k záměně identity, kdy na osobní doklad vystupuje jiná osoba.
 • Aktuální stav mimořádných opatření platných od 31. 5. 2021

  31.05.2021
  Aktuální stav opatření ohledně onemocnění Covid-19 týkajících se fungování městské části Praha 8 a jí zřízených příspěvkových organizací. Od 31. května 2021 nabyla účinnosti nová opatření Ministerstva zdravotnictví tvořící přílohu Usnesení vlády č. 485 ze dne 24. 5. 2021.
 • Ještě jste se nesečetli? Máte čas už jen do 11. května!

  07.05.2021
  Připomínáme, že 11. května končí povinné Sčítání 2021. Děkujeme všem, kteří jste se už sečetli online nebo odevzdali listinný formulář. Pokud jste tak ještě neučinili, musíte to stihnout do 11. května!
 • Bezplatný právní poradenský servis

  04.08.2020
  Právní servis je poskytován v místnosti č. 2 na Libeňském zámku (Zenklova 1/35, Praha 8). Poradenství poskytuje JUDr. Jitka Kocianová. Sjednání termínu schůzky je možné na telefonním čísle 723 761 089 nebo emailem kociankajitka@seznam.cz.
 • Projekt Osmička – úřad vstřícný rodině je úspěšně u konce

  29.07.2020
  V srpnu dovrší konce tříletý projekt Osmička – úřad vstřícný rodině realizovaný Úřadem městské části Praha 8. Jeho aktivity směřovaly k podpoře rovných příležitostí a slaďování soukromého a pracovního života uvnitř úřadu.
 • Na Úřadu městské části Praha 8 mohou zaměstnanci a zaměstnankyně nově využívat pružnou pracovní dobu a sdílené pracovní místo

  17.04.2020
  Jedním z hlavních cílů projektu Osmička – úřad vstřícný rodině, který již od roku 2017 podporuje rovnost mužů a žen zaměstnaných na Úřadu městské části Praha 8, bylo zavedení nových flexibilních forem práce. Flexibilní formy práce jsou významným benefitem jak pro řadu stávajících zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří díky jejich využívání mohou lépe organizovat svůj čas a slaďovat svůj osobní a pracovní život, tak pro nově nastupující zaměstnance a zaměstnankyně.
 • Na Úřadu městské části Praha 8 se vyrovnal počet žen a mužů na pozici vedoucí odboru

  15.08.2019
  V rámci aktivit projektu Osmička – úřad vstřícný rodině, provádíme genderové mapování úřadu. Mapujeme jednak celkový počet zaměstnaných na úřadu, dále pak zastoupení žen a mužů na jednotlivých odborech a odděleních, a také organizační strukturu úřadu. Také průběžně mapujeme pohyb zaměstnanců a zaměstnankyň – nástupy, odchody, přechody na jiné pozice, odchody a příchody z mateřské nebo rodičovské dovolené.
 • Stav podaných žádostí o občanské průkazy a cestovní pasy

  01.08.2013
  Informace o vyhotovených dokladech – přehled o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního pasu se strojově čitelnými údaji.
 • Listopadový Family Day pro zaměstnance úřadu měl velký úspěch

  06.12.2018
  Tým projektu Osmička – úřad vstřícný rodině pod záštitou tajemníka úřadu uspořádal v sobotu 3. listopadu 2018 Family Day. Na akci se podílela také příspěvková organizace osmé městské části Osmička pro rodinu.
 • Úřad MČ Praha 8 prošel genderovým auditem – zavádět bude flexibilní úvazky

  03.09.2018
  Úřad osmé městské části prošel genderovým auditem v rámci projektu Osmička – Úřad vstřícný rodině. Ačkoli má Úřad v oblasti genderové rovnosti mezery, atmosféra na Úřadu je velmi dobrá. Zaměstnanci a zaměstnankyně sami navrhli opatření ke zlepšení sladění pracovního a rodinného života.
 • Agendu řidičských průkazů řeší v Praze výhradně Magistrát hl. m. Prahy

  18.07.2018
  Od začátku července 2018 byl zaveden nový systém vydávání řidičských průkazů, který umožní žádat o vydání, případně o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Praze tuto agendu zajišťuje výhradně Magistrát hl. m. Prahy a nikoliv jednotlivé městské části.
 • Informace k novým občanským průkazům s kontaktním čipem

  04.07.2018
  Od 1. července 2018 jsou občanům ČR plošně vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.
 • Novinky v oblasti občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018

  12.06.2018
  1. červenec 2018 přinese celou řadu změn na úseku vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. Nově se budou vydávat jen občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s novým kontaktním elektronickým čipem, bude možno požádat o vydání občanského průkazu i cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin a mění se též i výše vybíraných správních poplatků.
 • Jak je to s cestovními doklady pro děti?

  30.05.2017
  Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
 • Upozornění k vydávání cestovních pasů

  30.05.2017
  Dovolujeme si vás informovat, že výdej pořadových čísel pro žadatele o vydání cestovního pasu bude na ÚMČ Praha 8 ve dny pondělí a středa dočasně ukončen již v 17.30 hod. Provoz ostatních agend evidence obyvatel a osobních dokladů, včetně výdeje již vyhotoveného cestovního pasu, není narušen.
 • Potřebujete na úřadu vyřídit své záležitosti?

  25.02.2016
  …doklady, povolení, uhradit poplatky, nahlásit změnu místa trvalého pobytu nebo podat žádost? Poradíme vám, jak na to.
 • Svatební obřady v objektech úřadu

  19.12.2012
  Obřadní síň Libeňského zámku a Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie.
12