Organizační struktura úřadu
Odbory


Zvláštní organizační jednotky
Sekretariáty zástupců starosty, členů rady a členů zastupitelstva


Další organizační jednotky
Útvar interního auditu a kontroly městské části Praha 8 (ÚIAK MČ)

Mohlo by vás také zajímat