Organizační struktura úřaduOdbory

Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Oddělení odboru


Odbor správy majetku (OSM)

Oddělení odboru


Odbor školství (OŠ)

Oddělení odboruOdbor územního rozvoje a výstavby (OÚRV)

Oddělení odboru
 
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Oddělení odboru

Živnostenský odbor (OŽ)

Oddělení odboru


Odbor životního prostředí (OŽP)

Oddělení odboru

 
Zvláštní organizační jednotky
Sekretariáty místostarostů, členů rady a členů zastupitelstva


Další organizační jednotky
Útvar interního auditu městské části Praha 8 (ÚIA MČ)

Mohlo by vás také zajímat