Ohlášení hazardní hry

Stručně Úplné znění
Ohlášení hazardní hry (ohlašování tombol a turnajů malého rozsahu)

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor ekonomický –> oddělení správy poplatků –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Hájková Vladislava
referentka
U Meteoru 10
310 (přízemí)
vladislava.hajkova@praha8.cz
222 805 441


Návštěvní dny: pondělí a středa

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:
  • Povolení k umístění herního prostoru: 4 000,00 Kč
  • Změnu povolení k umístění herního prostoru: 2 500,00 Kč
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů