Opatrovníci

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

V hl. m. Praze u obvodních soudů, jinde u okresních soudů.

Ohledně informací se na Úřadu městské části Praha 8 lze obrátit na:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví –> oddělení sociální péče –>10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný občanský průkaz navrhovatele.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Návrh na zahájení řízení o úpravě svéprávnosti není nikde blíže specifikován. V návrhu je nutné uvést důvody, které vedly k tomuto podání (zdravotní důvody, sociální důvody apod.).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez soudního poplatku.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů