Podání stížnosti

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor kancelář starosty –> sekretariát starosty –>

Úřední hodiny odboru

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Potřebné podklady, které prokazují či ověřují tvrzení uváděná ve stížnosti, pokud je má stěžovatel k dispozici.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není předepsán.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou předepsány.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů