Přerušení provozování živnosti

Stručně Úplné znění
Oznámení o přerušení provozování živnosti.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

  • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM)
  • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT)
  • Na Úřadu městské části Praha 8

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor živnostenský –> oddělení živnostensko-registrační

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • Fyzická osoba: – oznámení – vyplněný formulář, doklad totožnosti
  • Právnická osoba: – oznámení – vyplněný formulář, doklad totožnosti jednatele
  • Pověřená osoba: – oznámení – vyplněný formulář, doklad totožnosti pověřené osoby, plná moc k zastupování (úřední ověření se nevyžaduje).

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář nepředepsán.

Lze využít Jednotný registrační formulář (JRF) – Změnový list.
Potřebné formuláře naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Formuláře jsou k dispozici také na oddělení živnostensko – registračním odboru živnostenského.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nepodléhá správnímu poplatku.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů