Pronájem bytu zvláštního určení v programu „Bydlení pro seniory“

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor správy majetku –> oddělení bytů a správy pohledávek–>
 Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Leignerová Gabriela
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
311/3 (2. patro)
gabriela.leignerova@praha8.cz
222 805 353
Večeřová Pavla
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
311/3 (2. patro)
pavla.vecerova@praha8.cz
222 805 147


Úřední hodiny odboru

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • vyplněná žádost
  • občanský průkaz
  • aktuální důchodový výměr
  • rozhodnutí Úřadu práce o aktuálně pobíraných dávkách státní podpory (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí atd.),
  • čestné prohlášení o neexistenci jiných než dokládaných příjmů,
  • kopie nájemní či podnájemní smlouvy a aktuální evidenční list k užívanému bytu,
  • další doklady dle vyžádání OSM ÚMČ.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář „Žádost o přidělení bytu zvláštního určení“ je k dispozici také na oddělení bytů
a správy pohledávek Odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 8 (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů