Rozpočet městské části Praha 8 pro rok 2008

 • Priloha c. 1 usnesení  (DOC, 32 kB)


  Rozpočet 2008 – příloha č. 1 – Dotační vztahy stanovené hl. m. Praha pro MČ Praha 8 na rok 2008
 • Priloha c. 2 usnesení  (XLS, 31 kB)


  Rozpočet 2008 – příloha č. 2 – Příjmy a výdaje
 • Priloha c. 3 usnesení  (XLS, 130 kB)


  Rozpočet 2008 – příloha č. 3 – Běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční) výdaje vlastního hospodaření MČ Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených MČ Praha 8
 • Priloha c. 4 usnesení  (XLS, 31 kB)


  Rozpočet 2008 – příloha č. 4 – Rozpočet kapitálových výdajů MČ Praha 8 na rok 2008
 • Priloha c. 7 usnesení  (XLS, 21 kB)


  Rozpočet 2008 – příloha č. 7 – Finanční plán (rozpočet) zdaňované činnosti MČ Praha 8 na rok 2008