Rybářský lístek

Stručně Úplné znění
Vystavení rybářského lístku.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor životního prostředí –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Joannidisová Monika
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
201 (1. patro)
monika.joannidisova@praha8.cz
222 805 630
Salavová Olga Ing.
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
201 (1. patro)
olga.salavova@praha8.cz
222 805 362


Ve dnech:
 • PO: 08.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.
 • ST: 08.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.

Občanovi ČR smí být vystaven RL dle místní příslušnosti, tj. dle místa  trv. pobytu. Občan s trv. pobytem v Březiněvsi, Dolních Chabrech a Ďáblicích (v obci), musí na místě příslušný úřad, kde mu bude rybářský lístek vydán.

 • Úřad městské části Praha-Březiněves, U Parku 140, 182 00 Praha 8 – Březiněves
  tel.: +420 283 910 263, www.brezineves.cz

 • Úřad městské části Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/8
  tel.: +420 283 851 272, www.dchabry.cz

 • Úřad městské části Praha-Ďáblice, Květnová 553/52,182 02 Praha 8 – Ďáblice
  tel.: +420 283 910 723–4, www.dablice.cz

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • občanský průkaz (u cizince pas)
 • rodný list, nebo kopii rodného listu dítěte, anebo zápis dítěte v občanském průkazu (v případě žádosti o vydání rybářského listu pro nezletilé dítě)
 • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku, nebo dříve vydaný rybářský lístek
 • jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku v ČR
 • pro vydání rybářského lístku vašemu zástupci je nezbytné přijít s vyplněnou plnou mocí (nemusí být ověřená) + oboustrannou kopií občanského průkazu žadatele (k nahlédnutí). Formulář plné moci viz bod 11.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Předepsaný tiskopis Žádost o vydání rybářského lístku je k dispozici na kontaktním pracovišti (viz bod 9) a vyplňuje se až na místě.
 • Plná moc, kterou je třeba přinést vyplněnou v případě vydání rybářského lístku vašemu zástupci (moc nemusí být ověřená).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Placení hotově na místě při podání žádosti.

1)
30 dní
200 Kč
2)1 rok
100 Kč
3)3 roky
200 Kč
4)10 let
500 Kč
5)na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let
1.000 Kč

V případě osob mladších 15 let, žáků nebo studentů českých odborných škol ve studijních, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborných pracovníků na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářských hospodářů a osob ustanovených jako rybářská stráž, se správní poplatky uvedené pod body 2–4 vybírají v poloviční výši. Tyto osoby se prokáží správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

V případě osob starších 15 let, žáků nebo studentů českých odborných škol ve studijních, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborných pracovníků na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářských hospodářů a osob ustanovených jako rybářská stráž, se správní poplatek uvedený pod bodem 5 vybírá v poloviční výši. Tyto osoby se prokáží správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů