Správní poplatek za povolení k umístění herního prostoru

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor ekonomický –> oddělení správy poplatků –>

Návštěvní dny: pondělí a středa

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost, která musí obsahovat:
  • Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru – originál
  • Základní povolení k provozování hazardní hry – kopie
  • Doklad o složení kauce – kopie
  • Osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována – originál + stejnopis
  • Doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra – originál
  • Schéma kamerového systému herních prostor – originál (razítko + podpisy)

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Potřebné formuláře jsou k dispozici na oddělení správy poplatků.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky:
  • a) Správní poplatek za povolení k umístění herního prostoru: 4.000 Kč
  • b) Správní poplatek za změnu povolení k umístění herního prostoru: 2.500 Kč

Poplatek je splatný bez vyměření před vydání rozhodnutí o povolení k umístění herního prostotu nebo za změnu povolení k umístění herního prostoru a to poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 19-2000881329/0800, variabilní symbol je přidělen správcem poplatku při podání žádosti.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů