Vymáhání pokut udělených odbory Úřadu MČ Praha 8

Stručně Úplné znění
Vymáhání pokut a nákladů řízení udělených odborem územního rozvoje a výstavby, odborem živnostenským odborem životního prostředí a odborem dopravy.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor ekonomický –> oddělení správy poplatků –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Rebhan Doležalová Leona
referentka
U Meteoru 10
309 (přízemí)
leona.rebhandolezalova@praha8.cz
222 805 461


Návštěvní dny: pondělí a středa

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

--- neuvedeno ---

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

--- neuvedeno ---

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

--- neuvedeno ---
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů