Výpis z evidence zemědělského podnikatele

Stručně Úplné znění
Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
 • Na Úřadu městské části Praha 8

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Fyzická osoba:
  vyplněný a podepsaný formulář (např. Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele), doklad o zaplacení správního poplatku; doklad totožnosti (neveřejná část)

 • Právnická osoba:
  vyplněný a podepsaný formulář (např. Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele); doklad totožnosti jednatele oprávněného jednat jménem společnosti (neveřejná část); doklad o zaplacení správního poplatku

 • Zmocněná osoba:
  vyplněný a podepsaný formulář (např. Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele); doklad o zaplacení správního poplatku, pro neveřejnou část – doklad totožnosti pověřené osoby; plná moc k zastupování s úředně ověřeným podpisem

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Povinná forma formuláře není předepsána.
 • Formuláře jsou k dispozici též na kontaktním pracovišti (viz bod 9)

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za každou i započatou stránku výpisu z evidence zemědělského podnikatele 15 Kč.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů