Výpis z živnostenského rejstříku

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

  • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM)
  • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT)
  • Na Úřadu městské části Praha 8

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor živnostenský –> oddělení živnostensko-registrační

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Písemná žádost – vyplněný formulář, doklad totožnosti, příp. doklady o právním zájmu žadatele, příp. plná moc k zastupování (úřední ověření se nevyžaduje).

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není předepsán.

Pro odbor živnostenský ÚMČ Praha 8 lze využít formulář Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku (DOC, 14 kB). Formuláře jsou k dispozici také na oddělení živnostensko-registračním (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost – 20 Kč za každou i započatou stránku.
Poplatek je splatný před vydáním výpisu, úhrada složenkou (je k dispozici na oddělení živnostensko-registračním – viz bod 9).
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů