Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Stručně Úplné znění
Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
 • Na Úřadu městské části Praha 8

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Fyzická osoba:
  vyplněný a podepsaný formulář; doklad totožnosti

 • Právnická osoba:
  vyplněný a podepsaný formulář; doklad totožnosti jednatele oprávněného jednat jménem společnosti;

 • Zmocněná osoba:
  vyplněný a podepsaný formulář; doklad totožnosti pověřené osoby; plná moc k zastupování s úředně ověřeným podpisem

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Povinná forma formuláře není předepsána.

Formuláře jsou k dispozici na kontaktním pracovišti (viz bod 9)

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů