Zápis ženského příjmení ve tvaru, který neodpovídá pravidlům české mluvnice

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na kterémkoliv matričním úřadu nebo zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení matriky –>

Matrika narození:


Matrika manželství:

V úřední dny: pondělí a středa 08.00–12.00 a 13.00–18.00

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • průkaz totožnosti žadatele (platný občanský průkaz nebo cestovní doklad)
  • matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní
  • jde-li o nezletilou osobu – písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem
  • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto budoucím pobytu
  • doklad o státním občanství manžela, který je cizincem (např. cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem)
  • případný písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost k dispozici na matričním úřadu.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Zápis nepodléhá správnímu poplatku.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů