Zařazení do programu „Bydlení pro seniory“

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor správy majetku –> oddělení bytů –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Leignerová Gabriela
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
311/3 (2. patro)
gabriela.leignerova@praha8.cz
222 805 353
Večeřová Pavla
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
311/3 (2. patro)
pavla.vecerova@praha8.cz
222 805 147


10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • vyplněná žádost
  • občanský průkaz
  • oddací list, případně rozsudek soudu o rozvodu manželství, v právní moci
  • nájemní smlouva k dosud užívanému bytu, včetně evidenčního listu
  • rozhodnutí Pražské správy sociálního zabezpečení (důchod)
  • rozhodnutí příslušného Úřadu práce o přiznání příspěvku na bydlení
  • rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání sociálních dávek

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:


Formulář je k dispozici také na oddělení bytů Úřadu městské části Praha 8 (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů