Změna místa trvalého pobytu

Stručně Úplné znění
Ohlášení změny místa trvalého pobytu a oznámení ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj.
  • na obecním (městském) úřadu v místě nového trvalého pobytu,
  • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí,
  • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.

Občané, kteří se chtějí přihlásit k novému trvalému pobytu v částech Prahy 8 – Libeň, Karlín, Střížkov, Kobylisy, Bohnice, Čimice, Troja – ohlásí  změnu pobytu na adrese:

Úřad městské části Praha 8
Odbor občansko-správní – oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
U Meteoru 6 (tzv. Bílý dům) – ohlašovna v přízemíObčané, kteří se chtějí přihlásit k novému trvalému pobytu v částech Prahy 8 – Ďáblice, Dolní Chabry, Březiněves – ohlásí  změnu pobytu na úřadech těchto městských částí na adrese:

Ďáblice – Místní úřad Ďáblice
ohlašovna obyvatel
Osinalická 1104/13
182 02 Praha 8 – Ďáblice
Tel.: 283 910 723–5

Dolní Chabry – Místní úřad Dolní Chabry
ohlašovna obyvatel
Hrušovanské náměstí 253/5
184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
Tel.: 283 851 272

Březiněves – Místní úřad Březiněves
ohlašovna obyvatel
U parku 140
182 00 Praha 8 – Březiněves
Tel.: 283 910 263

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný občanský průkaz, v případě, že občan nemá vydán platný občanský průkaz prokáže svou totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, vojenská knížka). Po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, po nabytí občanství ČR doklad o nabytí občanství.

Doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, podnájemní smlouva, dohoda o výpůjčce apod.). V případě, že občan hlásící se k pobytu není sám uživatelem bytu, připojuje úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (uživatele bytu) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalému pobytu (vzor souhlasu, docx 12,8 kB), takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Z důvodu ověření oprávněnosti udělení souhlasu je rovněž nutné předložit doklad  oprávnění užívat byt.
Doklad o vlastnictví objektu (bytu, domu) není vlastník povinen dokládat. Existenci vlastnického práva ohlašovna může ověřit dálkovým přístupem. Pro urychlení vyřízení zaevidování nového pobytu doporučujeme občanům mít tento doklad s sebou.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ dostanete při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Elektronická forma sloužící POUZE jako VZOR (PDF, 52 kB).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za změnu místa trvalého pobytu činí 50 Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Od poplatku jsou osvobozeny osoby do 15 let. Změna trvalého pobytu bude provedena až po uhrazení správního poplatku.

Správní poplatek se platí na místě v hotovosti nebo platební kartou.
Akceptovány jsou následující typy platebních karet:
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Diners
  • Discover
  • JCB

Platební karty American Express nejsou přijímány. Z technických důvodů není možné platit bezkontaktně.

Občané, kteří se hlásí k trvalému pobytu v městských částech Ďáblice, Dolní Chabry a Březiněves, hradí správní poplatek na ohlašovnách těchto úřadů.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů