Zrušení živnostenského oprávnění

Stručně Úplné znění
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

  • Na kterémkoli živnostenském úřadě – centrálním registračním místě (CRM)
  • Na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT)
  • Na Úřadu městské části Praha 8

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor živnostenský –> oddělení živnostensko-registrační

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • Fyzická osoba: – žádost – vyplněný formulář, doklad totožnosti
  • Právnická osoba: – žádost – vyplněný formulář, doklad totožnosti jednatele
  • Pověřená osoba: – žádost – vyplněný formulář, doklad totožnosti pověřené osoby, plná moc k zastupování (úřední ověření se nevyžaduje).

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není předepsán.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů