Zvláštní užívaní komunikace – reklamní poutače

Stručně Úplné znění
Zvláštní užívaní komunikace –- reklamní poutače typu „A“, lavičky s reklamním oznámením a jiná podobná zařízení.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor dopravy –> oddělení silničního správního úřadu –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Ďurkovičová Simona
referentka
U Meteoru 6 (Bílý dům)
319 (3. patro)
simona.durkovicova@praha8.cz
222 805 706

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající:
  • vyplněná Žádost o zvláštní užívání komunikace – umístění přenosné reklamní stojky (viz bod 11)
  • souhlasné stanovisko vlastníka dotčené komunikace, tj. nájemní smlouva od Technické správy komunikací (TSK)
  • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
  • plná moc – v případě zastoupení žadatele zmocněnou osobou

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o zvláštní užívání komunikace – umístění přenosné reklamní stojky (PDF, 360kB)
Žádost je k dispozici také na příslušném pracovišti (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání.
  • v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší než 10 dnů činí správní poplatek: 100 Kč
  • na dobu kratší než 6 měsíců: 500 Kč
  • v ostatních případech: 1.000 Kč

Místní poplatek vyřizuje odbor ekonomický –> oddělení správy poplatků –>Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Daňhelová Jiřina
zástupkyně vedoucí oddělení
U Meteoru 10
303 (přízemí)
jirina.danhelova@praha8.cz
222 805 437

Stručně Úplné znění
Nabídka návodů