Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
21.11.201807.12.2018

Výběrové řízení - referent/tka odd. plošné správy území odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
21.11.201807.12.2018

Výběrové řízení - referent/tka v odd. zón placeného stání odboru dopravy ÚMČ Praha 8 (doba určitá)
Volná pracovní místa
21.11.201807.12.2018

Výběrové řízení - referent/tka v odd. zón placeného stání odboru dopravy ÚMČ Praha 8 (doba neurčitá)
Volná pracovní místa
21.11.201810.12.2018

Výběrové řízení - vedoucí/vedoucího v útvaru interního auditu a kontroly Městské části Praha 8
Volná pracovní místa
21.11.201807.12.2018

Výběrové řízení - referent/tka v odd. správním v odboru živnostenském a správních činnosti MČ Praha
Volná pracovní místa
19.11.201806.12.2018

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent/tka v odd. přestupkovém v OSČ ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
08.11.201826.11.2018

Výběrové řízení - referent/tka v oddělení ekonomiky školství v odboru školství ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
07.11.201826.11.2018

Prodloužení výběrového řízení - referent/tka oddělení dopravních staveb OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
07.11.201826.11.2018

Prodloužení výběrového řízení - referent/tka odd. provozu ICT Odboru kancelář starosty ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
07.11.201826.11.2018

Prodloužení výběrového řízení - referent/tka odd. stavebního řádu OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
07.11.201826.11.2018

Prodloužení výběrového řízení - referent/tka odd. územního rozhodování OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
07.11.201823.11.2018

Zrušení výběrového řízení - referent/tka v oddělení veřejného zadavatele OPS ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
05.11.201830.11.2018

Výběrové řízení - referent/tka oddělení rozpočtu ekonomického odboru Úřadu městské části Praha 8
Volná pracovní místa
17.09.201826.11.2018

Výběrové řízení - referent/referentka v odd. stavebního řádu odboru územního rozvoje a výstavby
Volná pracovní místa
17.09.201826.11.2018

Výběrové řízení - referent / referentka v odd. dopravních staveb odboru územního rozvoje a výstavby
Volná pracovní místa
17.09.201826.11.2018

Výběrové řízení - referent/referentka v odd. územního rozhodování odboru územního rozvoje a výstavby
Volná pracovní místa
10.07.201826.11.2018

Výběrové řízení - referent / referentka v oddělení provozu ICT odboru kancelář starosty
Volná pracovní místa