Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
21.02.201911.03.2019

Výběrové řízení - referent/tka v odd.kontroly ovzduší, odpadů a správních činností v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
20.02.201911.03.2019

Výběrové řízení - referent/tka v odboru informatiky Úřadu městské části Praha 8
Volná pracovní místa
20.02.201907.03.2019

Prodloužení VŘ - referent/tka v oddělení stavebního řádu OÚRV ÚMČ Praha 8 z 1.2.2019
Volná pracovní místa
20.02.201907.03.2019

Prodloužení VŘ - referent/tka v oddělení vodoprávním OÚRV ÚMČ Praha 8 z 1.2.2019
Volná pracovní místa
20.02.201907.03.2019

Prodloužení VŘ - referent/tka v oddělení dopravních staveb OÚRV ÚMČ Praha 8 z 1.2.2019
Volná pracovní místa
20.02.201911.03.2019

VŘ - referent/tka v odd. evidenčně-analytickém a svobodnému přístupu k informacím OPS ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
20.02.201907.03.2019

Prodloužení VŘ - referent/tka v odd. rozpočtu v ekonomického odboru ÚMČ Praha 8 z 1.2.2019
Volná pracovní místa
18.02.201907.03.2019

Výběrové řízení - referent/tka v oddělení správy městské zeleně v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
18.02.201907.03.2019

Výběrové řízení - referent/tka v oddělení ochrany přírody odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
14.02.201907.03.2019

Výběrové řízení - referent/tka v odd. bezmotorové dopravy a bezpečnosti provozu v OD ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
01.02.201907.03.2019

Výběrové řízení - referent/tka v oddělení dopravních staveb OÚRV Úřadu městské části Praha 8
Volná pracovní místa
01.02.201907.03.2019

Výběrové řízení - referent/tka v oddělení vodoprávním v OÚRV Úřadu městské části Praha 8
Volná pracovní místa
01.02.201907.03.2019

Výběrové řízení - referent/tka v odd. stavebního řádu OÚRV Úřadu městské části Praha 8
Volná pracovní místa
01.02.201907.03.2019

Výběrové řízení - referent/tka oddělení rozpočtu ekonomického odboru Úřadu městské části Praha 8
Volná pracovní místa