Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
15.05.202403.06.2024

Výběrové řízení - vedoucí/vedoucího oddělení projektové a realizační kanceláře v OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
13.05.202427.05.2024

Prodloužení VŘ - referent/referentka v přestupkovém oddělení v OSO ÚMČ Praha 8 z 23.4.2024
Volná pracovní místa
13.05.202428.05.2024

Výběrové řízení - vedoucí/vedoucího oddělení kolizního opatrovnictví a přestupků v OSPOD MČ Praha 8
Volná pracovní místa
13.05.202428.05.2024

VŘ - vedoucí/vedoucího odd. ohrožených dětí, mládeže a náhradní rodinné péče v OSPOD MČ Praha 8
Volná pracovní místa
13.05.202427.05.2024

Prodloužení VŘ - referent//referentka v oddělení stavebního řádu v OÚRV ÚMČ Praha 8 z 27.3.2024
Volná pracovní místa
13.05.202427.05.2024

Prodloužení VŘ - referent/referentka v oddělení územního rozhodování v OÚRV MČ Praha 8 z 27.3.2024
Volná pracovní místa
29.04.202427.05.2024

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení sociální intervence a prevence OSVZ ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
23.04.202427.05.2024

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení přestupkovém v OSO ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
27.03.202427.05.2024

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení územního rozhodování OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
27.03.202427.05.2024

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení stavebního řádu OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa