Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
04.12.201919.12.2019

Výběrové řízení - referent/ka v odd. kontroly ovzduší, odpadů a správních činnosti v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
04.12.201919.12.2019

Prodlopužení VŘ - referent/ka v odd. kontroly ovzduší, odpadů a správních činnosti v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
03.12.201918.12.2019

Výběrové řízení - referent/ka v odboru bezpečnosti a krizového řízení ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
28.11.201910.12.2019

Prodloužení VŘ - referent/ka v odd. matriky v občansko-správním odboru ÚMČ Praha 8 ze dne 12.11.2019
Volná pracovní místa
12.11.201910.12.2019

Výběrové řízení - referent/ka v oddělení matriky v občansko-správním odboru ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa