Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna před vchodem do budovy úřadu (tzv. Bílého domu) na adrese
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.
Odkaz na elektronickou úřední desku: www.praha8.cz/deska.Vystaveno od–doNázev a oblast
14.06.202109.07.2021

Výběrové řízení - vedoucího/vedoucí v přestupkovém oddělení OD ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
14.06.202124.06.2021

Prodloužení VŘ - referent/referentka v oddělení správy městské zeleně v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
14.06.202109.07.2021

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení zón placeného stání OD ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
07.06.202122.06.2021

Výběrové řízení - referent/ka v oddělení sociálně-právní ochrany dětí OSV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
04.06.202123.06.2021

Prodloužení VŘ - referent/referentka v oddělení stavebního řádu v OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
04.06.202123.06.2021

Prodloužení VŘ - referent/referentka v oddělení územního rozhodování v OÚRV ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
01.06.202117.06.2021

Výběrové řízení - referent/referentka v sekretariátu vedoucího OŠK ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
28.05.202124.06.2021

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení správy městské zeleně v OŽP ÚMČ Praha 8
Volná pracovní místa
07.05.202123.06.2021

Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení stavebního řádu odboru OURV UMČ Praha 8
Volná pracovní místa
07.05.202123.06.2021

Výběrové řízení - referent/ka odd. územního rozhodování odboru OURV UMČ Praha 8
Volná pracovní místa