Krizové situace dospělých osob

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

  • Příslušný úřad dle trvalého bydliště osoby, která požaduje pomoc ve své tíživé situaci.
  • Úřad městské části Praha 8.

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví –> oddělení sociální intervence a prevence –>

Oficiální úřední hodiny: pondělí a středa (v jiných dnech na základě vzájemné dohody)

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Pokud jde o osobu z výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu vazby odnětí svobody, tak propouštěcí list. Jinak běžně občanský průkaz nebo náhradní doklad o občanském průkaze. 
Řešíme však i případy osob, které jsou zcela bez osobních dokladů.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou potřeba žádné formuláře.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou žádné.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů