Oznámení o přerušení nebo pokračování v provozování zemědělské výroby

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

  • Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
  • Na Úřadu městské části Praha 8

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • Fyzická osoba:
    vyplněný a podepsaný formulář; doklad totožnosti

  • Právnická osoba:
    vyplněný a podepsaný formulář; doklad totožnosti jednatele oprávněného jednat jménem společnosti;

  • Zmocněná osoba:
    vyplněný a podepsaný formulář; doklad totožnosti pověřené osoby; plná moc k zastupování s úředně ověřeným podpisem

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Povinná forma formuláře není předepsána.
  • Doporučené formuláře jsou k dispozici na stránkách eAgri.cz (Portál farmáře –> Evidence zemědělských podnikatelů –> Formuláře)

  • Pro odbor živnostenský ÚMČ Praha 8 lze také využít:
    Oznámení změn a doplnění – zemědělský podnikatel (DOC, 43 kB)

  • Formuláře jsou k dispozici též na oddělení živnostensko-registračním odboru živnostenského ÚMČ Praha 8.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nepodléhá správnímu poplatku.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů