Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor sociálních věcí a zdravotnictví –> oddělení sociální péče 

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Průkaz ZTP nebo ZTP/P, fotografie o rozměrech 45 mm x 35 mm, průkaz totožnosti, dále v případě ukončení platnosti stávající speciální označení č. O7, nebo v případě odcizení protokol Policie ČR.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti je k dispozici u kontaktních osob (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů