Prohlášení o volbě druhého jména

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

  • na matričním úřadu příslušném dle místa trvalého pobytu
    nebo
  • na matričním úřadu v jehož knize narození je jméno zapsáno

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení matriky –>


V úřední dny: pondělí a středa 08.00–12.00 a 13.00–18.00

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K prohlášení žadatel doloží:
  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
  • rodný list osoby, na kterou se prohlášení vztahuje
  • popř. oddací list (doklad o registrovaném partnerství), je-li fyzická osoba v manželství (v partnerství)

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Prohlášení o zvolení druhého jména. Formulář je dostupný na matrice narození.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Prohlášení nepodléhá správním poplatkům.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů