Volné nebytové prostory ve správě Městské části Praha 8

Jedná se o volné nebytové prostory ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 a o prostory ve vlastnictví jednotlivých bytových družstev, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8.

Bližší informace k možnosti pronájmu Vám podají pracovníci obchodního oddělení odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 pí Lenka Víšková (222 805 771, lenka.viskova@praha8.cz), p. Kamil Hanák (222 805 756, kamil.hanak@praha8.cz).


Adresa Číslo prostoru Výměra (m2) Podlaží Využití prostoru
Sokolovská 29/75 501 248,22 1.PP sklep
Sokolovská 29/75 504 121,78 1.NP kancelář, učebna
Pobřežní 97/40 503 94,42 1.NP autodílna
Prvního pluku  140/4 505 60,69 1.NP kancelář
Prvního pluku  140/4 504 59,09 1.NP kancelář
Prvního pluku 169/10 501 61,51 1. NP kancelář
Šaldova 187/7 502 88 1.NP kancelář
Křižíkova  220/91 501 92,88 1. PP, 1. NP + 2. NP ateliér
Zenklova 576/27 602 128 1. NP kancelář


Aktualizováno: 30.10.2023