Chci se stát úředníkem Úřadu městské části Praha 8

Stručně Úplné znění
Nabídka volných pracovních míst na Úřadu MČ Praha 8 je zveřejněna na Úřední desce –> Volná pracovní místa.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Přihlášku a potřebné doklady je nutné podat nebo zaslat na Úřad městské části Praha 8 –> Podatelna.
Úřední hodiny podatelny viz předchozí odkaz na podatelnu.

V případě nejasností se lze obrátit na odbor kancelář tajemníka –> oddělení personální –>

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Nejsou požadovány.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Veškeré náklady, které uchazeči vznikly účastí ve výběrovém řízení, nese uchazeč sám (§ 9 odst. 6 zákona o úřednících).
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů