Informace o zpracování osobních údajů – odbor živnostenský (OŽ)

Součástí OŽ jsou:Ke zpracování osobních údajů dochází zejména na základě těchto právních předpisů:
  • zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.  252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Popis činnosti – viz organizační řád (PDF, 1,2 MB)


Bližší informace je možné nalézt v tzv. Záznamech o činnosti zpracování.
  • Odbor živnostenský GDPR  (PDF, 250 kB)

    23.01.2023
    Záznam o činnostech zpracování dle GDPR – ochrana osobních údajů – odbor živnostenský


Související

Aktualizováno: 23.01.2023