Slovo starosty

1 2 3 
 • Slovo starosty

  24.09.2018
  Vážení spoluobčané, naposledy před komunálními volbami vás na tomto místě zdravím a myslím, že to je dobrý čas bilancovat. Byly to úspěšné čtyři roky. Radnice Prahy 8 intenzivně pracovala pro lepší život v naší městské části, i když opozice bude samozřejmě z podstaty hledat kritiku. Ovšem posuďte sami, že jsme toho v oblasti mých kompetencí udělali mnoho.
 • Slovo starosty

  27.08.2018
  Vážení spoluobčané, jedním z velkých problémů naší městské části je poměrně častý výskyt autovraků. Objevují se po celé Praze 8. Často nám naši občané posílají informace o vracích, které už delší dobu stojí v blízkosti jejich bydliště. Na sociálních sítích lze navíc pravidelně narazit na příspěvky ukazující automobily ve špatném technickém stavu, které už na první pohled hodně dlouhou dobu stojí na jednom místě. Zabírají tak naprosto zbytečně parkovací místa, kterých je bohužel v některých částech Prahy 8 dlouhodobě nedostatek.
 • Slovo starosty

  07.08.2018
  Vážení spoluobčané, v červnu na zastupitelstvu Prahy 8 jsme probírali zásadní materiál týkající se připomínek městské části Prahy 8 k návrhu Metropolitního plánu. Vzhledem k omezenému prostoru nechme stranou jeho celkovou kritiku a to, že si myslím, že další generace politiků se k tomuto budou znovu a znovu vyjadřovat. Chtěl bych ale vyzdvihnout dvě věci. Především to, že se podařilo najít k řadě bodů průnik napříč celým politickým spektrem, které nyní zastupuje občany v našem zastupitelstvu. Jedná se o osm politických subjektů a my jsme našli společně již před zasedáním mnoho společných bodů. Chtěl bych poděkovat všem zástupcům všech politických subjektů za společnou práci, kterou jsme provedli
 • Slovo starosty

  07.08.2018
  Vážení spoluobčané, po čtyřiceti letech života v Praze 8 vím, že červenec je měsíc, kdy opravdu velká část z vás odjíždí na dovolenou a využívá různé možnosti, jak poznat jiná místa, než je zrovna naše městská část. Chtěl bych ale všem těm, kteří z jakéhokoliv důvodu zůstanou v Praze, říci, že se nemusí bát, že by se museli nudit. Stále bude probíhat velké množství akcí, které pro vás připravuje naše radnice a další organizace.
 • Slovo starosty

  28.05.2018
  Vážení spoluobčané, chtěl bych vás pozvat na Mistrovství České republiky v bikrosu. Nebývá tak běžné, že Praha 8 hostí velké sportovní akce. Ovšem jednou za čas k tomu dojde a jsem rád, že v tomto roce to bude tento sice menší, ale atraktivní sport. Asi většina z vás ví, že v Bohnicích je areál zasvěcený bikrosu. Nachází se na konci Čimického háje, kousek od bazénu Šutka. Řada z vás mohla v posledním půl roce na tomto místě zaznamenat čilý stavební ruch, protože areál je výrazně vylepšován. Ostatně o tom se můžete dozvědět na straně 31.
 • Slovo starosty

  27.04.2018
  Vážení spoluobčané, každý měsíc přináší nějakou kauzu nebo „kauzu“ podle sociálních sítí. V minulém měsíci to bylo dopravní opatření v ulici Střelničná. Toto opatření sestávalo ze zavedení tzv. BUS pruhu a dále ze snížení průjezdnosti silnice ze dvou pruhů na jeden. Dovoluji si zde dát skoro celou odpověď organizacím Pražské matky a Automat, kterou jsem napsal na základě jejich snahy toto rychle odstraněné opatření zase navrátit.
 • Slovo starosty

  26.03.2018
  Vážení občané, v únoru byl schválen rozpočet městské části na rok 2018, tedy poslední rok v tomto volebním období. Rozpočet je to nepochybně správný, protože splňuje všechna kritéria, jak má vypadat správný rozpočet podle běžných pravidel komunální politiky.
 • Slovo starosty

  19.02.2018
  Milí spoluobčané, dovolte mi, abych se na tomto místě vyjádřil k Libeňskému mostu, který se stal největším tématem minulého měsíce. Pokusím se v krátkosti popsat historii celého problému. Jistě si pamatujete ničivé povodně v roce 2002. Už je to přes 15 let a od té doby se připravuje oprava Libeňského mostu. V roce 2005 do věci vstoupilo Ministerstvo kultury debatou, zda most je, či není kulturní památkou.
 • Slovo starosty

  22.01.2018
  Milí spoluobčané, asi nejdiskutovanějším tématem minulého měsíce (když pominu prezidentské volby) je uzavření Zenklovy ulice v úseku Palmovka – Bulovka. Když jedu metrem, autobusem, jdu pěšky... Všude slyším, jak občané diskutují, rozčilují se, podivují. Proč je ta Palmovka zase zavřená? Důvod je jednoduchý. Opravují se koleje, buduje se plyn, budou se zazeleňovat pásy.
 • Slovo starosty

  19.01.2018
  Vážení a milí spoluobčané, blíží se nám opět sváteční čas Vánoc, který je pro mnohé z nás nejkrásnějším obdobím v roce. Období dárků, ozdob, dětských rozzářených očí a našich tradic. O letošních svátcích vám všem přeji příjemné chvíle klidu a radosti strávené pokud možno s vašimi nejbližšími. Měla by to být hezká odměna za všeobecný shon a někdy i stres, které přípravy vánočních svátků přinášejí. Takže si zkusme užít klidu a nabrat nové síly do nového roku.
 • Slovo starosty

  27.11.2017
  Vážení spoluobčané, dovolte mi vás srdečně pozdravit v tomto předvánočním čase a informovat o některých novinkách. Jsem moc rád, že se nám v závěru letošního roku podařilo na jedné straně začít s realizací některých důležitých rozvojových projektů, které zkvalitní život místních obyvatel, a na straně druhé jsme zabránili některým velmi nebezpečným projektům, které by kvalitu života naopak výrazně zhoršily.
 • Slovo starosty

  24.10.2017
  Vážení spoluobčané, v pondělí 2. října 2017 zkolabovala v ranní špičce doprava v Bohnicích. Způsobeno to bylo rozhodnutím odboru dopravy městské části Prahy 7, který na žádost městské části Troja umístil do ulice K Bohnicím značku zákaz vjezdu ve všední dny v ranních hodinách. Pan starosta MČ Troja Tomáš Bryknar toto rozhodnutí odůvodňoval i tím, že v této čtvrti se zhoršila dopravní situace po rozhodnutí naší městské části zakázat vjezd tranzitní dopravy do ulice Trojská od jejího křížení s komunikací Nad Hercovkou ve směru dolů do centra Prahy.
 • Slovo starosty

  25.09.2017
  Vážení spoluobčané, jedním z velkých problémů naší městské části je poměrně častý výskyt autovraků. Objevují se především v Libni a Karlíně. Často nám naši občané posílají informace o vracích, které už delší dobu stojí v blízkosti jejich bydliště. Na sociálních sítích lze navíc pravidelně narazit na příspěvky ukazující automobily ve špatném technickém stavu, které už na první pohled hodně dlouhou dobu stojí na jednom místě. Zabírají tak naprosto zbytečně parkovací místa, kterých je bohužel v některých částech Prahy 8 dlouhodobě nedostatek.
 • Slovo starosty

  11.09.2017
  Vážení spoluobčané, uběhlo patnáct let od ničivých povodní, které v srpnu 2002 velice bolestivě zasáhlynaši republiku a patří mezi největší přírodní katastrofy moderní české historie. Občas se při vzpomínání na tuto událost podle mého až příliš zdůrazňují miliardové škody, které tato povodeň napáchala, a naopak se trochu zapomíná na 17 lidských obětí těchto rekordně rozsáhlých záplav. Není přitom určitě příliš potřeba zdůrazňovat, že lidský život je tou nejvyšší hodnotou.
 • Slovo starosty

  26.07.2017
  Vážení spoluobčané, developerská společnost CPI v tiskové zprávě informující o zrušení plánovaného veřejného projednávání svého záměru postavit výškové budovy v Kobylisích tvrdí, že jsem změnil svůj názor na tento její projekt. Dovoluji si proto své slovo věnovat prohlášení, které jsem vydal spolu s architektem Ondřejem Tučkem k nepřesným tvrzením v tiskové zprávě společnosti CPI. Pan architekt Tuček byl spolu se mnou také přítomný na jednáních s touto společností.
 • Slovo starosty

  26.06.2017
  Vážení spoluobčané, byl jsem na Facebooku kritizovaný pro mnoho věcí. Jednou z nich byl přístup Prahy 8 k developerům. Dovolím si proto popsat, jak probíhá povolování stavby. ÚMČ Prahy 8 má dvě části: samosprávu a úředníky státní správy. Ty nesmíme ovlivňovat. Porušovali bychom tím totiž zákon. Když je povolena jakákoliv stavba, není to tak Petrus, ani rada a zastupitelstvo MČ, kdo ji povolil. Jsou to úředníci státní správy, kteří posuzují všechny zákonné předpoklady pro to, zda stavba může vzniknout.
 • Slovo starosty

  22.05.2017
  Vážení spoluobčané, naše městská část se dlouhodobě snaží v rámci svých omezených zákonných pravomocí bojovat proti stavebním záměrům, které by po své realizaci mohly zhoršit kvalitu života místních obyvatel a poškodit životní prostředí. RMČ Prahy 8 se proto na svém zasedání 9. května 2017 na základě mého návrhu rozhodla v rámci stavebního řízení vydat negativní stanovisko k plánované stavbě rychlého občerstvení ve Střelničné ulici.
 • Slovo starosty

  25.04.2017
  Vážení spoluobčané, nedávno došlo k ostré výměně názorů mezi naší městskou částí a MČ Praha 7 ohledně nových schodů k přívozu v Karlíně. Ty postavili radní Prahy 7 bez jakékoliv konzultace s Prahou 8. Zásadní však je, že byly vybudovány bez souhlasu majitele pozemku a bez stavebního povolení. Jedná se tak o nelegální stavbu. Problém nastal, když jsem upozornil, že politici by měli dodržovat zákony jako všichni ostatní obyvatelé naší republiky. Vedení Prahy 7 pak začalo tvrdit, že jsme dva roky nic nedělali pro zlepšení spojení mezi Holešovicemi a Karlínem. To však není pravda.
 • Slovo starosty

  27.03.2017
  Vážení spoluobčané, mnoho z vás už určitě ví, že od 1. března začalo opětovné vydávání Sousedských permanentek, které dávají místním občanům možnost bezplatného vstupu do venkovních expozic Botanické zahrady. Naše městská část dlouhodobě bojuje za jejich zachování, protože alespoň trochu kompenzují obyvatelům Bohnic a Troje oplocení místního lesoparku, které uskutečnila Botanická zahrada v roce 2011. Místní obyvatelé ho tak už nemají možnost využívat pro své volnočasové aktivity.
 • Slovo starosty

  21.02.2017
  Vážení spoluobčané, jednou z priorit naší městské části je péče o naše starší spoluobčany. Ti totiž tvoří významnou část našich obyvatel a určitě si od nás zaslouží pomoc za jejich celoživotní zásluhy za rozvoj naší společnosti. Dobrou práci v této oblasti dlouhodobě odvádí Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb, který městská část Praha 8 zřídila jako svoji samostatnou příspěvkovou organizaci. Uvědomujeme si však, že vždy je co zlepšovat. Podíleli jsme se proto na přípravě dvou nových zajímavých akcí pro seniory.
123