Slovo starosty

1 2 
 • Slovo starosty

  22.04.2021
  Vážení a milí spoluobčané, přicházejí májové dny, které po nejstudenějším dubnu od roku 1941 snad již přinesou tolik očekávané oteplení, a to nejen ve smyslu počasí. Radost mi udělaly děti, které se konečně vrátily alespoň zčásti do školních lavic, přestože jim bylo vládou nařízeno testování, navíc ne příliš vhodnými antigenními testy.
 • Slovo starosty

  21.03.2021
  Vážení a milí spoluobčané, nastávající začátek jara stále prožíváme v situaci smutné a bolestné, ale nezbývá nám, než věřit v obrat k lepšímu. Nesmíme dopustit, abychom rezignovali, složili ruce do klína a řekli si, že nic nemá cenu. Přes všechno chaotické počínání vlády, přes veškerou depresi, která se na nás valí z médií, my všichni ten obrovský koronavirový balvan odvalíme a budeme zase žít.
 • Slovo starosty

  02.03.2021
  Vážení a milí spoluobčané, i když se stále potýkáme s otravnou pandemií a máme toho jako občané všichni dost, jsou i radostnější věci na světě. Jednou z nich je situace okolo Koupaliště Stírka, kam každou sezónu zavítají tisíce z nás. A ani já nejsem výjimkou. Snaha zachovat jej, aby stále sloužilo ke koupání a odpočinku obyvatel Prahy 8, začala již v roce 2014, kdy zastupitelstvo schválilo záměr získat areál do vlastnictví „osmičky“.
 • Slovo starosty

  21.01.2021
  Vážení a milí spoluobčané, tento úvodník nemohu zahájit jinak, než že mne začátek očkovací operace v naší zemi těžce zklamal. Nejenže je málo vakcín, ale absentuje systém, celá akce zatím probíhá chaoticky. Praha 8 zřídila několik linek, na kterých naše dámy obětavě pomáhají seniorům s registrací k očkování, sami máme už více než týden připravené očkovací místo v Gerontocentru, ale v době psaní tohoto článku (19.1. pozn. aut.) nemáme to potřebné razítko.
 • Slovo starosty

  21.12.2020
  Milí spoluobčané, končí hodně smutný rok 2020, který úplně změnil a rozboural naše životní návyky, ekonomickou jistotu, přinesl strach o zdraví a živobytí. To všechno je příčinou oprávněné frustrace a společenského napětí. Musíme však i v takové době jít dál. Nečekají nás lehké měsíce a roky se budeme ekonomicky vzpamatovávat. S vakcínou proti koronaviru by se nám však mělo ulevovat.
 • Slovo starosty

  19.11.2020
  Milí spoluobčané, přichází prosinec, advent, Vánoce, letos bohužel smutnější než jindy. Přesto všechno ale zkusme vidět, že se posouváme blíž a blíž k vítězství nad zákeřným virem. Vím, jak je to boj těžký, kolik lidí přichází o své živobytí, děti o možnost být se svými kamarády ve škole s plnohodnotným vzděláváním, jiní prožívají těžkou zdravotní zkoušku svého organismu. Přesto všechno mějme víru, že všechno překonáme.
 • Slovo starosty

  22.10.2020
  Milí spoluobčané, bohužel nelze nezaregistrovat, že nás koronavirus sevřel mnohem hůř, než jsme asi všichni čekali. Ve chvíli psaní tohoto úvodníku máme zavedena již velmi přísná opatření a já bych si vás dovolil poprosit o to, abyste je skutečně dodržovali. Jde o hodně a není to opravdu žádná legrace.
 • Slovo starosty

  18.09.2020
  Milí spoluobčané, přichází podzim a já jsem na tomto místě už rozhodně nechtěl znovu psát o pandemii koronaviru. Bohužel s návratem z dovolených a celospolečenským poklesem ostražitosti ve spojení s možná až příliš velkým uvolněním vládních opatření nás postihuje druhá vlna. Proto vás všechny prosím o opatrnost, ochranu sebe i ostatních, i když něco není vyloženě nařízeno vládou. Určitě se vyplatí postupovat podle tří R – roušky, rozestupy a dezinfekce rukou.
 • Slovo starosty

  20.08.2020
  Milí spoluobčané, po prázdninách se vracejí naše děti do škol a školek, bohužel v situaci přetrvávající epidemie. A od září jsou zpět i povinné roušky, které už nejen já vnímám spíše jako přítěž. Mohu jen doufat, že toto opatření vlády nebude mít příliš dlouhého trvání, protože dobře vnímám, že nám všem dochází trpělivost.
 • Slovo starosty

  18.06.2020
  Milí spoluobčané, prázdniny a dovolené jsou tu, třebaže letos budou možná v omezenějším režimu. I tak je třeba dobít baterky a užít si je. Snad nám všem umožní si po několikaměsíčním martyriu se zákeřnou epidemií oddechnout.
 • Slovo starosty

  25.05.2020
  Milí a stateční spoluobčané, naše městská část má konečně rozpočet, který v polovině května schválilo zastupi­telstvo. Pokračujeme v trendu šetření a snižování výdajů. Letos budeme hospodařit s méně než polovinou oproti roku 2018, kdy rozpočet skončil s výdaji téměř 1,8 mi­liardy korun a spolykal jedny z posledních finančních rezerv. Již loni jsme museli ostře „šlápnout na brzdu“ a škrtat pod úroveň jedné miliardy. V tom musíme pokra­čovat i letos.
 • Slovo starosty

  27.04.2020
  Milí a spoluobčané, v normálních časech bychom dnes vítali měsíc lásky, připravovali se na květnové jubileum osvobození od německého nacismu a výročí úspěšného útoku našich hrdinů na kata českého národa Reinharda Heydricha. To vše si letos nejspíše připomeneme bez větších shromáždění, každý sám za sebe, v soukromí, či svou vlastní návštěvou vzpomínkových míst.
 • Slovo starosty

  23.03.2020
  Milí a stateční spoluobčané, kolikrát začínám své úvahy nejen na tomto místě tím, že žijeme v nelehké době. V posledních dnech a týdnech už toto konstatování začíná být nadbytečné. Jsem dalek moralizování, a tak se chci se svými spoluobčany podělit o pár svých pocitů z bezprecedentní situace. Vlastně celý svůj dospělý život zastávám názor, že každá krize je možností, jak si uspořádat život tak, aby se člověk vyvaroval chyb, které dosud dělal. S takovým postojem přistupuji ke každému životnímu předělu a myslím si, že člověk vlastně ani jinou možnost nemá.
 • Slovo starosty

  25.02.2020
  Milí spoluobčané, přichází konečně jaro, máme za sebou opět skvělý Karlínský masopust, a všem, kteří se na něm podíleli, bych rád ještě jednou moc poděkoval. Byla to opravdu povedená akce, na které jsem se s mnohými z Vás potkal a pohovořil. Věřím, že jste si tuto tradiční událost hezky užili.
 • Slovo starosty

  27.01.2020
  Milí spoluobčané, výjimečně mi dovolte v tomto úvodníku osobní vyznání. Na konci ledna mne osobně velmi zasáhla krutá zpráva. Náhle odešel JaroslavKubera, předseda Senátu, který dlouhá léta vedl Teplice jako starosta, poté primátor. Člověk čestný, rázný a zároveň vtipný. Jeho odchod byl o to víc šokující, jelikož jsem s ním ještě dva dny před jeho skonem osobně mluvil.
 • Slovo starosty

  23.12.2019
  Milí spoluobčané, jak se říká, rok se s rokem sešel a jsme zase o jeden starší. Co je ale důležitější, každý další rok jsme bohatší o nové zkušenosti. Asi všichni stále intenzivněji vnímáme stále hlubší příkopy mezi nositeli různých názorů. Jsem bytostně přesvědčen, že tento rozkol má původ u lidí, kteří ještě nejsou schopni překonat vlastní ego a nadále lpí na své vlastní důležitosti a neomylnosti. Jsou uzavření do sebe, vytvořili si svůj ideový svět, o kterém ani na vteřinu nezapochybují, a ten vnější berou za chybný, plný nejistoty a nebezpečí, a tak s ním chtějí pořád bojovat.
 • Slovo starosty

  25.11.2019
  Milí spoluobčané, na úvod si dovolím jen kratičkou úvahu. Máme za sebou oslavy třicátého výročí pádu komunistického režimu. A myslím, že máme všichni o čem přemýšlet. Nechybí nám po třech dekádách vzájemná úcta a respekt? Není pro nás zastánce odlišného názoru nepřítel, kterého je nutno ukřičet, potřít a vyřadit z diskuse? Jako bychom zapomněli na jednu z nejdůležitějších věcí, která ke svobodě a demokracii patří, a tou je věta: „Hluboce a naprosto s vámi nesouhlasím, ale vždy budu prosazovat, abyste to mohl svobodně říkat.“ Jsem přesvědčen, že by nám trocha pokory rozhodně neuškodila.
 • Slovo starosty

  30.10.2019
  Milí spoluobčané, máme tu listopad, jeden z méně vlídných měsíců. Letos je především měsícem oslav třiceti let pádu komunistického režimu. Ano, už je to třicet let, co se během pár dní socialistický režim v čele se směšným Milošem Jakešem zhroutil pod náporem občanské nespokojenosti.
 • Slovo starosty

  23.09.2019
  Milí spoluobčané, chladno, pošmourno a stále méně denního světla oznamuje každým rokem příchod podzimu. Ale snad nám říjnové počasí náladu nezkazí. V posledních měsících jsem marně pátral, jak v radniční nedobré finanční situaci pomoci především zeleni a stromům z evropských dotací. Děkuji tímto za všechny podněty občanů, které mi přišly.
 • Slovo starosty

  29.08.2019
  Milí spoluobčané, prázdniny utekly jako voda a začíná školní rok. Vracíme se z dovolených zpět do pracovního shonu a musím se přiznat, že září nepatří již od dětství mezi mé oblíbené měsíce. Blíží se podzim, dny se pomalu krátí, rána už bývají chladná. Přesto je třeba vidět to hezké. Září je obdobím babího léta, úspěšných houbových výprav, nového začátku ve školách. A u nás v Praze 8 je září především měsícem mnoha a mnoha akcí, kde se můžete pobavit, zasportovat si a něco nového se dozvědět.
12