Mapový portál městské části Praha 8

Mapa budov úřadu
Orientační mapa budov objektů Úřadu městské části Praha 8

Mapa budov úřadu


Krizové řízení
Povodně, ochrana obyvatelstva, IZS, kamery

Bezpečná osmička (mapa krizového řízení)
Zdravotnictví a sociální služby
(Bez)bariérovost veřejných institucí a mapa sociálních služeb

Mapa
Životní prostředí
Dětská hřiště a sportoviště, kontejnery na odpad, psí louky a koše

Mapa psích luk a psích košů


Doprava
Evidence nahlášených autovraků
Evidence autovraků – mapový portál
Doprava
Cyklostojany
Cyklostojany – mapový portál