Formuláře a tiskopisy odboru správy majetku

 • Bydlení pro seniory  (DOC, 147 kB)

  06.04.2010
  Žádost o zařazení do programu „BYDLENÍ PRO SENIORY“
 • Obecní byt – pracovníci Gerontocentra  (DOCX, 22 kB)

  12.12.2016
  Žádost o přidělení obecního bytu a náležitosti žádosti pro zdravotnické a nezdravotnické pracovníky Gerontologického centra zřízeného městskou částí Praha 8
 • Obecní byt – učitelé  (DOCX, 21 kB)

  11.09.2015
  Žádost o nájem obecního bytu a náležitosti žádosti pro pedagogické a nepedagogické pracovníky mateřských a základních škol zřízených městskou částí Praha 8
 • Poskytnutí bytové náhrady  (DOC, 112 kB)

  18.03.2014
  Náležitosti žádosti o poskytnutí bytové náhrady
 • Přechod nájmu bytu  (DOC, 77 kB)

  28.02.2017
  Přechod nájmu bytu
 • Výměna bytů  (DOC, 84 kB)

  28.02.2017
  Výměna bytů